Organizational development project

null

KGM Datadistribution är ett företag med spetskompetens inom utdata och långt framme med nya tekniska lösningar. Företaget har produktionsanläggningar i Stockholm, Köpenhamn och Sundsvall och producerar årligen ca 210 miljoner A4 printsidor, ca 120 m miljoner postala försändelser och producerar och distribuerar årligen ca 100 miljoner digitala försändelser.


Behov

KGM stod inför ett planerat förvärv och Sweden HR group fick i uppdrag att genomföra en HR due diligencesom även inkluderade en kollektivavtalsjämförelseUnder fas två ledde Sweden HR group integrationen av delar av den förvärvade verksamheten. 

 

Lösning & Resultat

Sweden HR group agerade HR konsult genom hela förvärvsprojektet gällande HR Due Diligence.

  • Kollektivavtalsjämförelse
  • Översyn fullständiga anställningsvillkor
  • Initiera och driva MBL förhandlingar
  • Kontakt med fackliga förbund, överlåtande företag
  • Säkerställa integration av förvärvad personal vad gäller anställningsvillkor

 

”Vi är väldigt nöjda med leveransen. Det arbete som är genomfört för vår räkning är anpassat efter våra behov och håller en hög kvalitet. Utöver det arbete som genomförts och det faktiska resultatet som levererats så skulle jag vilja säga att vi är mest nöjda med är bemötandet och relationen.Vi kommer med både stora och små frågeställningar och vi känner oss säkra med de råd och rekommendationer som vi får.”

Mia Steen, VD KGM

Vad tycker Mia Steen, VD KGM, om vårt samarbete?

Varför valde ni Sweden HR group?
Vi har en lång relation med Sweden HR group och har tidigare fått stöd och hjälp i arbetsrättsliga frågor. Vi har alltid känt oss trygga med de råd och den juridiska hjälp vi fått och det var naturligt för oss att även ta hjälp av dem i denna process.

Vi värdesätter högt den dialog och den relation vi byggt upp under åren samt det professionella stöd vi fått genom hela processen och som vi fortsätter att få löpande.  

Är ni nöjda med leveransen på ett övergripande plan?
Vi är väldigt nöjda med leveransen. Det arbete som är genomfört för vår räkning är anpassat efter våra behov och håller en hög kvalitet. Utöver det arbete som genomförts och det faktiska resultatet som levererats så skulle jag vilja säga att vi är mest nöjda med är bemötandet och relationen. Vi kommer med både stora och små frågeställningar och vi känner oss säkra med de råd och rekommendationer som vi får.

Vilka resultat har vi skapat /bidragit med hos er?
Vi har fått en tydlig grund och översyn att utgå ifrån i vårt fortsatta arbete med framöver. Vi tror också att vi även i den fortsatta framtida processen kommer anlita Sweden HR group då vi inom kort även kommer gå in i en kollektivavtalsförhandling där vi kommer vara i behov av experthjälp.

Om ni skulle rekommendera Sweden HR group – vad skulle ni säga?
Jag skulle börja med att säga att jag varmt rekommenderar Sweden HR group. Med dem får en ett personligt och in lyssnande bemötande. Och jag har hittills känt mig trygg och nöjd med deras arbete och resultatet jag fått.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.