Organizational development projects

Kulturarbete som enar i stark tillväxt

kunder engelska skolan norr sweden hr group

Engelska Skolan Norr grundades 1993 som den första fristående skolan i Sverige att tillhandahålla ett tvåspråkigt program inom ramen för den svenska läroplanen och där hälften av alla lektioner genomförs på engelska. Under de senaste åren har de vuxit och gruppen – Engelska Skolor och Förskolor i Sverige förvaltar idag totalt tre grundskolor och fyra förskolor. Idag är man cirka 250 anställda, varav cirka 18 ledare med personalansvar – fördelade på sju olika platser. Skol- och förskolegruppen drivs av tanken att olika kulturer berikar och att kvalitativ undervisning ger höga resultat. Bra utbildning är helt enkelt en bra investering i framtiden.

 

Behov

Engelska Skolor och Förskolor i Sverige växte kraftigt under kort tid och behövde säkra hög kvalité i undervisningen och parallellt skapa en stark gemenskap och tillhörighet bland befintliga ledare och medarbetare i alla olika delar av verksamheten och framtida nya kollegor.

 

Lösning & Resultat

När företag och organisationer växer kraftigt, genom exempelvis förvärv, uppstår ett behov av att snabbt samla sig kring frågor som värdegrund och ledord. Sweden HR group fokuserade därför på organisationskulturen och genomförde dels ett internt EVP arbete (employer value proposition) samt en uppdatering och förtydligande av gruppens värdegrund och ledord. Båda uppdragen syftade till att nytillkomna medarbetare skulle nå en ökad förståelse och insikt i vad skolgruppen står för och vill uppnå, men lyfta fram och stärka stoltheten bland befintliga medarbetare.

Sweden HR group jobbade i ett första skede nära ledningsgrupp och chefer, för att sedan även facilitera och driva det viktiga och avgörande arbetet med att involvera alla medarbetare.

 

”Vi vet att när vi vänder oss till Sweden HR group kommer vi att få professionellt stöd i HR-relaterade frågor. Det är värdefullt att kunna få input med ett kunnigt utifrån-perspektiv och ett icke-bransch relaterat perspektiv.”

Dominique Roosen, VD Engelska Skolor och Förskolor i Sverige

Vad tycker Dominique Roosen, VD Engelska skolor och förskolor i Sverige, om vårt samarbete?

Är ni nöjda med leveransen på ett övergripande plan?
Vi är mycket nöjda med hela processen. Proffsigt och vänligt bemötande.

Vad är ni mest nöjda med? 
Vi uppskattade särskilt att ni har varit väldigt inlyssnande och anpassat upplägget efter våra behov och möjligheter, trots att det var lite utmanande under pandemin och med sommarledighet mitt emellan.

Vilken är skillnaden nu jämfört med innan samarbetet?
Vi har blivit klarare över vikten av att ha en gemensam kompass genom våra ledord.

Vilka resultat har vi skapat/bidragit med hos er?
Genom ett gediget arbete med att ta fram ledord tillsammans med ledningsgrupp och hela medarbetargruppen har vi skapat en gemensam grund för att kunna bygga vidare på.

Om ni skulle rekommendera Sweden HR group – vad skulle ni säga?
Vi vet att när vi vänder oss till er kommer vi att få professionellt stöd i HR-relaterade frågor. Det är värdefullt att kunna få input med ett kunnigt utifrån-perspektiv och ett icke-bransch relaterat perspektiv.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.