Organizational development projects

En HR-stategi för nya affärsmål.

null

I samband med att Martin & Servera tog fram ny affärsplan ville de växla upp och professionalisera HR-funktionen. För att nå fram till en ny verksamhetsplan och strategi för HR krävdes ett intensivt arbete med att omsätta den nya affärsplanen till ett relevant HR-erbjudande.

 

En levande strategi

Resultatet blev ett stort förändringsarbete, och slutprodukten en strategi byggd på företagets affärsplan, inklusive metoder och verktyg för målstyrning av HR-funktionen. Vi skapade en HR strategisk plan med utgångspunkt i Martin & Serveras mål och strategi, ett dokument och en målkarta som fortfarande lever och uppdateras år efter år.

 

Att koppla HR till affärsplanen

Vi började i affären och samlade lednings- och HR-grupper på alla nivåer för att svara på frågorna: Vart är företaget på väg, vilka områden och marknadsandelar är prioriterade och vad innebär det för HR-funktionen? Om vi tydligt definierar företagets mål och affärsutmaningar, vilka tjänster behöver då HR-funktionen sälja för att organisationen ska nå sina mål?

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist med flera tusen anställda.

 

”I en uppdatering av företagets HR-funktion bidrog Sweden HR Group till att skapa en helt ny HR-strategi kopplad till företagets nya affärsplan.”

Maria Branestam, f.d. HR direktör, Martin & Servera

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR Group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.