Vad är egentligen nyckeln till ett starkt och konkurrenskraftigt företag? Det är något som är en av vd:ns svåraste utmaningar, närmare bestämt medarbetarengagemang. En företagskultur kan inte lämnas åt slumpen, utan den måste byggas inifrån och finnas i hjärtat hos alla medarbetare.

sweden hr group företagskultur

Om dina medarbetare kan identifiera sig med företagets ledord, attityder och normer innebär det i de flesta fall att de känner ett starkt engagemang och en lojalitet till företaget. Och det är viktigt att ledorden är tydliga och lätta att ta till sig. Generellt sett går 90-talister igång på andra typer av ledord än äldre medarbetare. Yngre generationer vill att ledorden ska vara en upplevelse. De är värderingsdrivna och för dem är gemenskap och sammanhang viktigare än lön.

Ingen quick fix

Företagskulturen är inget man kan lämna åt slumpen. När det finns en stabil grund för vilka normer, attityder och värderingar som gäller på företaget måste man kontinuerligt också arbeta för att hålla företagskulturen levande. Det finns ingen quick fix för detta utan det här är ett arbete som aldrig blir klart.

Att som vd vara transparent och öppen i sin kommunikation är en av grundstenarna för att lyckas. Vd:ar som är frånvarande och inte kommunicerar öppet och tydligt med sina anställda skapar oro och en känsla av att allt inte är som det ska. Det blir även svårare att lösa konflikter när man inte har tydliga riktlinjer att förhålla sig till. En kultur i vilken man är öppen med vad som sker på arbetsplatsen och vad som är rätt och fel, kommer därför att vidareutveckla en kultur där lojalitet frodas.

Vikten av en people plan

Lika viktigt som att ha en affärsplan, är att ha en people plan för vilken kultur, kompetens och ledarskap man vill ha i företaget. Företag börjar alltmer inse att det också behövs HR-kompetens i ledningsgruppen. En del vd:ar tycker fortfarande att det här är lite flummigt, men det är oerhört viktigt att ta tillvara de HR-professionellas beteendevetarkompetens. Ett av de viktigaste uppdragen inom HR är att hjälpa ledning och chefer att förstå hur man utövar sitt ledarskap för att få det bästa ur sina medarbetare – vilket gör att de väljer att prestera på topp.

Det sitter i medarbetarnas beteenden

Märker du att medarbetarnas engagemang sviktar kan det vara ett tecken på att det finns brister i företagskulturen. Att företagskulturen sitter i väggarna stämmer inte alls, utan den sitter i medarbetarnas beteenden. Alla behöver inte agera likadant, men olikheterna måste vara i samklang med varandra.

Det är oerhört viktigt att på olika sätt premiera goda beteenden hos medarbetarna som bidrar till att skapa den goda företagskulturen. Samtidigt måste man som vd våga sätta ner foten när någon inte gör det. Tyvärr är vi i Sverige ofta alltför rädda för konflikter, vilket kan leda till att företagskulturen infekteras. Medarbetare som inte vill bidra till verksamhetens framgång eller till en positiv atmosfär på arbetsplatsen riskerar att påverka både resultat och övriga anställda – därför är det viktigt att vara tydlig med målbilden och se till att alla går åt samma håll. Att inte göra något åt saken kan ge intrycket av att vd och ledning inte bryr sig. Ofta beror missnöje på jobbet på att relationen till den närmsta chefen inte är bra och att kommunikationen brister. Det beror sällan på att företagsledningen struntar i sin personal; det handlar snarare om att man inte har kunskap om hur man ska hantera situationen.

Vill du ha hjälp med att stärka er företagskultur?
Kontakta oss här!

Våra fem tips för att skapa en stark företagskultur

  • Var tydlig med att kommunicera ”varför” företaget finns och vad det ska åstadkomma.
  • Definiera den kultur ni vill och behöver för att bli framgångsrika och nå era affärsmål.
  • Omsätt önskad kultur i konkreta beteenden.
  • Säkerställ att alla ledare är med på tåget, det vill säga att man inte bara förstår vad som ska göras utan aktivt köper in i och bidrar till målen.
  • Bli starkare på att följa upp och ställa krav på alla ledare, framför allt vd och ledningsgrupp. En kultur startar alltid på toppen – Walk the Talk!

Publicerad: 2019-11-28

Hitta inspiration i vår blogg

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.