Kultur – begreppet vi inte kan få nog av att prata om. Inte konstigt eftersom vi alla lever med det och behöver förhålla oss till det i olika sammanhang. Inte minst i arbetsvardagen på jobbet. En företagskultur kan beskrivas som vanorna, värderingarna, de oskrivna reglerna och den stämning som råder på arbetsplatsen. Helt enkelt “hur vi gör saker här hos oss”.

SHRG_TALANG

Oavsett att det kan tyckas som sunt förnuft när det gäller schysst och professionellt beteende på en arbetsplats så vet vi alla vid det här laget att det är en klart komplex fråga. Kulturen på arbetsplatsen påverkas av så mycket mer än framtagna värdeord. Allt hänger ihop med allt!

Organisationsforskare har länge kunnat visa på det tydliga sambandet mellan stark företagskultur och organisationers förmåga att leverera resultat. Företagskulturellt starka organisationer har förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade omvärldsförhållanden. Vid utmaningar och kriser går det nästan att likna starka företagskulturer vid kroppens immunförsvar. Med en stark samhörighet i grunden har organisationer lättare att hantera, anpassa och ta sig igenom kriser. I dagens extremt snabbrörliga värld är vi väl medvetna om att de mest framgångsrika organisationerna är de som anpassar sig bäst till nya förutsättningar. Dessa organisationer präglas av medarbetare som är motiverade och kommer till sin fulla rätt. I den ständiga kompetensjakten blir företagskulturen en viktig parameter för arbetsgivarvarumärket utifrån att attrahera så väl som att behålla medarbetare för att kunna fortsätta utvecklas som framgångsrik organisation. Med det sagt, håll koll på ert DNA – företagskulturen!

Våra tips för att lyckas med ert kulturarbete:

  • Formulera och förmedla en tydlig bild av varför. Varför finns vi som organisation? Vad ska vi uppnå tillsammans?

 

  • Få syn på och utvärdera beteendestyrande faktorer. En organisations praktiker – hur vi faktiskt gör, kan vara både positiva och negativa i relation till strategin och därmed verka antingen hindrande eller främjande för att lyckas med att skapa en kultur som gör det möjligt för organisationen att leverera på strategi och affärsplan. Det gäller att få syn på och utvärdera alla dessa beteende-styrande faktorer, behålla det som är värdefullt att bygga vidare på och förändra det som behövs förändras i det nya läget. Ett framgångsrikt kulturarbete behöver omfatta både strategi och operativ plan.

 

  • Sätt rutiner och processer som styr beteenden i rätt riktning. För att framgångsrikt nå de övergripande affärsmålen behöver det finnas strukturerade rutiner och processer inom hela People-spektrat. Alla dessa aspekter och vägval kommer att styra beteendet i organisationen och därmed utgöra kulturen. Att ta genvägen att skriva ihop några värdeord och hoppas att det löser sig räcker helt enkelt inte till. Trots att värdegrunden förstås är viktig att formulera.

Har ni en sund företagskultur som ramar in HUR ni ska nå önskad framgång? På Sweden HR Group har vi gedigen erfarenhet av att stötta organisationer i sitt kulturarbete där ”allt hänger ihop med allt”. Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter era specifika behov.

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.