HR, eller Human Resource Management, är affärskritisk eftersom det innefattar allt från den vardagliga verksamheten till strategiska förändringsarbeten. HR vet vad som skapar produktivitet, innovation och förändringsvilja. 

Professionella HR chefer har kompetens och vana att gå in med ett systemiskt perspektiv- att ha en övergripande bild av organisationens olika delar och intressen samt hur funktioner, processer och mål kan samordnas. Det gör HR till en viktig spelare och högst lämplig facilitator när det kommer till strategiskt förändringsarbete, kommunikation, dialog och samordning över gränser.

Vad är HR?

HR arbetet innefattar många olika delar. Enkelt utryckt indelat i HR-operationellt arbete – effektivt, ändamålsenligt HR-stöd för chefer och ledning i vardagen samt säkerställande att lagstadgade delar finns på plats.  

Och HR strategiskt och organisationsutvecklande arbete – när verksamheten behöver förändring eller utvecklas för att nå uppsatta mål.

Exempel på – HR operationellt arbete: 

 • Skapa ”HR-basplattformen” (enligt lag) i verksamheten. Processer, struktur och ordning.
 • Arbetsrätt och förhandling, kollektivavtalsfrågor
 • Chefsstöd vid uppsägning, avsked, överenskommelser, disciplinära åtgärder
 • Chefsstöd vid sjukfrånvaro och rehab
 • Arbetsmiljöarbete
 • Anställningsavtal, anställningsvillkor, och förmåner
 • Utveckla metod/process för lönesättning
 • Chefsstöd vid rekrytering 

Exempel på – HR strategiskt och organisationsutvecklande arbete 

 • Utformande av HR &Peoplestrategi kopplat till affärsplan
 • Kompetens- och Prestationsoptimering/Talent management
 • Organisationsutveckling/Förändringsledning/omstrukturering
 • Företagskultur/värdegrundsarbete
 • Employer Branding
 • Ledningsgrupps- och ledarutveckling
 • Compensation & Benefit; Lönemodeller/Bonus upplägg
 • HR due diligence vid företagsförvärv
 • VD-stöd

Vill du outsourca din HR-funktion, behöver kompletterande kompetens och/eller resurser till ditt befintliga HR-team eller behöver stöd i ett strategiskt projekt? Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.