Medarbetare lever i allt högre utsträckning idag ”on display” i olika sociala kanaler – postar och sänder live från arbetsplatsen – och är sina egna varumärken. Vad kan detta få för konsekvens för arbetsgivare och är verkligen sociala media policy svaret på allt?

swedenhrgroup podcast

I veckans poddavsnitt reder Nanette, Karolina och Göran ut hur arbetsgivare ska förhålla sig till medarbetare som använder arbetsgivarens varumärke i egna sociala kanaler. Samt hur arbetsgivare kan ta kontroll över sitt varumärke. Vem är avsändaren av inlägg – och hur skiljer man på sitt privata varumärke och företagets?

I Sverige har vi idag yttrandefrihet, men lojalitetsplikten begränsar arbetstagare att yttra sig negativt om sin arbetsgivare. Detta då arbetstagare som yttrar sig ogynnsamt mot sin arbetsgivare kan bryta mot sitt anställningsavtal enligt lag. Detta är på grund av att lojalitetsplikten är en del av avtalet. Däremot skiljer sig detta beroende på om du arbetar i offentlig – eller privat sektor.

Att förebygga att lojalitetsplikten bryts har blivit en alltmer aktualiserad fråga för arbetsgivare, i och med sociala mediers framväxt. Nanette beskriver att unga vuxna idag lever sitt liv on display – även yrkesmässigt. Detta gör att gränsen mellan privat och arbete är alltmer svår att dra. I vissa fall kan en social media policy införas – men policys är inte svaret på allt menar Karolina. Det behövs en tydlig riktlinje hur varumärket får användas och vad som är ett okej beteende i sociala kanaler.

Vill du lyssna på detta intressanta avsnitt? Du hittar avsnittet på Spotify, Acast eller Apple Podcast. Sök på ”Sweden HR group”.

Vill du outsourca din HR-funktion, behöver kompletterande kompetens och/eller resurser till ditt befintliga HR-team eller behöver stöd i ett strategiskt projekt? Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.