Enligt en nyligen genomförd och frekvent refererad undersökning från HR-techbolaget Exparang och databasföretaget MERIT500 sitter endast fyra procent av HR-cheferna i Sveriges största bolag i en styrelse.

Det finns dock en del goda exempel som MyDentist AB där professionell HR kompetens i form av Hanna Bergfäldt, numera finns i styrelsen – även om de fortfarande är alldeles för få.

Jag tänker att i pandemins kölvatten finns det dock en stor potential till förändring vad gäller synen på värdet av HR-profession i styrelserummet. HR-cheferna har klivit fram och visat sin förmåga och bredd som operativt starka förändringsledare. Värdet av HR-professionens kompetens och förmåga att gå in med ett systemiskt perspektiv med en övergripande bild av organisationens olika delar och intressen samt hur funktioner, processer och mål kan samordnas blev en nödvändighet under pandemins intensiva krishantering, samordning och kommunikation.

Samtidigt skickade pandemin på allvar upp medarbetarfrågorna högst på agendan i både ledningsgrupper och styrelser och omfattade hela spektrat från personalekonomi och arbetsrättsliga frågor till kultur, ledarskap och resultatstyrning. Lägg till detta behovet av en accelererad digitalisering och därmed även krav på kompetensutveckling.

Men hur flyttar vi då som profession fram positionerna ända in i styrelserummet? 

Jag tror att vägen dit förutsätter ett affärsnära HR-arbete och en utgångspunkt i att driva verksamhetens utveckling och inte stanna vid rollen som stöd- eller administrativ funktion. I post-corona-land där organisationer behöver omforma och omprioritera affärsmål, anpassa organisationens storlek och struktur och ha förmåga till nytänkande kring erbjudandet i en värld där marknader och efterfrågan är under omvälvning, råder det inga tvivel om att HR-kompetensen bör ha en plats vid styrelsebordet.

Vill du outsourca din HR-funktion, behöver kompletterande kompetens och/eller resurser till ditt befintliga HR-team eller behöver du stöd i ett strategiskt projekt? Vi skräddarsyr alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.