Tydlig företagskultur för att säkra fortsatt tillväxt och framgång.

Caliroots

Caliroots ville tydliggöra sin företagskultur för att säkra fortsatt tillväxt och framgång genom sina ledare och medarbetare.

Tillsammans med VD och ledning tog vi del av affärs- och verksamhetsplan för att bl.a. förstå vilken företagskultur som krävdes framåt för att Caliroots skulle fortsätta blomstra och nå sina mål. Företaget ville skapa Caliroots ”Soul” – ett kulturförstärkningsarbete i form av en kompass som beskriver Caliroots som företag och arbetsgivare; anger en riktning, vart är företaget på väg och vilka vill man vara.

Vi inledde arbetet tillsammans med VD och ledningsgrupp genom att definiera önskvärda beteenden ”hur vi gör saker här” för att nå mål och vision.

Vi genomförde projektet i organisationen genom interaktiva övningar och aktiviteter med samtliga medarbetare och säkerställde mätbarhet för att undvika godtyckliga prestationsbedömningar.

Hela projektet är mätbart genom relevanta nyckeltal kopplade till affärsstrategin. Resultaten visar på ett stort genomslag och en implementerad färdplan som engagerar alla anställda.

www.caliroots.se

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR Group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.