En employer branding-strategi för framtiden.

lemontree

Tillsammans med VD och ledning tog vi del av affärs- och verksamhetsplanen för att bl.a. förstå vilka kompetenser och vilken företagskultur som krävdes framåt för att företaget skulle nå sina mål.

Vi inledde ett kulturförändringsarbete med VD och ledningsgrupp genom att definiera önskvärda beteenden ”hur vi gör saker här” för att nå mål och vision. Vi implementerade det genom interaktiva övningar och aktiviteter med samtliga medarbetare och säkerställde mätbarhet för att undvika godtyckliga prestationsbedömningar.

Samtidigt identifierade vi vilka kompetenser och egenskaper företaget behövde på lång sikt (s.k. målgrupper) och genomförde grundliga målgruppsanalyser för att ta reda på vad målgruppen lockas av hos en arbetsgivare. Vi genomförde workshops internt för att ta fram Lemontrees genuina styrkor som arbetsgivare och resultatet blev ett arbetsgivarerbjudande som var sant, relevant och konkurrenskraftig gentemot målgruppen samt en aktivitetsplan för Lemontree att arbeta med framgent.

Hela projektet är mätbart genom relevanta nyckeltal kopplade till affärsstrategin. Resultaten visar på ett stort genomslag och en implementerad färdplan som engagerar alla anställda. Arbetet fortsatte därefter genom en inhyrd HR chef från oss med ansvar för Employer Branding, rekrytering, introduktionsprogram och aktiviteter.

Lemontree levererar IT-lösningar för digitaliserad informationshantering. De är branschledande inom sin nisch; testautomatisering, och har ett 50-tal anställda i Sverige och Norge. För att behålla sin position på marknaden identifierade man ett affärskritiskt behov av att arbeta strategiskt för att utveckla sina anställda och attrahera nya talanger.

”Sweden HR Group har gett oss långsiktigt användbara verktyg som förenklar vår vardag.”

Petra Förnell,VD

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR Group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.