Pandemin har i grunden omformulerat idén om var arbetat kan utföras samt på vilka villkor. Många arbetsgivare håller nu på att ställa om till ett nytt arbetsklimat – och där arbetsplatsen blir alltmer hybrid. Hybrida modeller som inkluderar att arbete utförs både kontoret och annan plats tros för många företag bli det nya normala. 

Leda i den hybrida miljön

Den hybrida arbetsmiljön – En hygienfaktor?

Jag gjorde för några veckor sedan en undersökning i mitt nätverk på LinkedIn. Frågan jag ställde var: Skulle du ta ett jobb om det anställande företaget inte gav möjlighet till distansarbete?

Av de hundra personer som tog sig tid att svara på min undersökning svarade 85% att de inte skulle ta jobbet. Det säger något om inställningen till distansarbete och att det troligt är en hygienfaktor för många anställda.

Frågan kring distansarbete är i grunden viktig och ställer nygamla krav på arbetsgivare, ledare och HR. Både för att säkerställa engagemanget och upplevelsen hos existerande medarbetare men också för att trygga företagets attraktionskraft vid rekrytering av ny kompetens.

 

Fem tips för att leda i en hybrid miljö

Hur ska arbetsgivare skapa rätt förutsättningar för att anställda ska må bra, prestera och utvecklas i en hybrid arbetsmiljö? Svaret ligger i ledarskap – där chefer behöver vägledning för att leda i en hybrid miljö. Först och främst är det viktigt att påpeka att frågan kring den hybrida arbetsmiljön samt hur man navigerar i densamma alltid måste ha sin utgångspunkt i vad som fungerar i respektive verksamhet. Alla bolag har olika förutsättningar men nedan listar jag fem tips på vägen. 

1. One size doesn’t fit all

Försök, i den utsträckning det är möjligt, att individanpassa det hybrida arbetet. Inkludera dina anställda i planeringen så att både individens samt verksamhetens behov kan respekteras och optimeras.

 

2. Frekvent uppföljning

Se till att följa upp med dina anställda kring deras mål och prioriteringar samt deras välmående och arbetssituation. Tydlighet kring vad som förväntas av varje individ är ännu viktigare vid distansarbete. Idealet är en gång per vecka men beroende på personalstyrkan kan frekvensen behöva se annorlunda ut.

 

3. Se till att arbetsmiljön är digitalt inkluderande och ta ansvar för möteseffektiviteten

Om delar av ditt team är på kontoret och vissa arbetar hemifrån så behöver du vara inkluderande i din approach kring möten och uppföljning inom teamet.  Check in:s, möten och teamaktiviteter går att göra riktigt bra i en digital miljö. Ta hjälp av ditt team och diskutera hur ni kan göra miljön mer inkluderande och vilka verktyg som kan vara passande. Se också till att skapa tydliga mötesregler och roller för att undvika att hamna i mötesmaraton. Amazon har en intressant approach kring detta som kan vara värd att googla på.

 

4. Ge och uppmuntra de anställda att ge feedback

Forskning, utförd av undersöknings- och konsultbolaget Gallup, har visat att det är än viktigare för anställda som jobbar på distans att få meningsfull feedback åtminstone en gång i veckan. Både för fortsatt prestation och välmående. Det finns en uppsjö av digitala verktyg för att möjliggöra detta men säkerställ att de anställda får meningsfull feedback, NÄR de behöver den. Diskutera vad meningsfull feedback innebär för varje individ. Detta kan du göra i individuella samtal eller i projektgruppen.

 

5. Jobba datadrivet

Se till att regelbundet följa upp på viktiga faktorer som påverkar medarbetarengagemang, prestation och välmående. Din arbetsplats kanske har verktyg för pulsundersökningar? Om inte kan du sätta upp din egen undersökning och sen gå igenom resultatet med teamet. Till exempel via Mentimeter, Microsoft Forms eller Google Forms. 

 

Sammanfattningsvis ställer den hybrida arbetsmiljön krav på arbetsgivare att säkerställa att anställda mår bra och presterar bra, oavsett var den anställda arbetar. Tydliga riktlinjer hur chefer ska leda i den hybrida arbetsmiljön är ett steg i rätt riktning. Detta för att säkerställa att arbetsmiljön håller samma standard som den gjorde innan pandemin – och inte faller mellan stolarna. 

Vill ni ha hjälp att utveckla ert ledarskap, behöver ni kompletterande kompetens och/eller resurser för att säkerställa ert företags attraktionskraft, eller hjälp med ett strategiskt HR projekt? Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter era specifika behov.

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.