Kulturarbete förknippas ofta med värdegrundsarbete. Värdet som kommer ut av värdegrundsarbetet ifrågasätts ofta. För oss på Sweden HR group är kultur mycket mer än bara värdegrundsarbete, kultur är praktik. Att se på kultur ur ett bredare perspektiv ger oss förutsättningar för ett kulturarbete som ger värde på riktigt.

kultur mer än värdeord

En kultur finns oavsett om vi som affärsverksamhet och arbetsgivare jobbar aktivt med den eller inte och det är därför så viktigt med ett praktiskt och proaktivt kulturarbete. Vi måste se kultur som det helhetsbegrepp det faktiskt är och medvetet jobba med den.

Utgångspunkten för att medvetet jobba med kultur är alltid verksamhetskritiskt. Oavsett om organisationen ska skapa, förändra eller förflytta en kultur är det viktigt att fundera vilken kultur som faktiskt behövs för att lyckas med affärsstrategin.

Så, vilka delar behöver vi som affärsverksamhet och arbetsgivare medvetet jobba med och vad behöver vi fundera över inom dessa delar för att skapa ett värdefullt kulturarbete?

Processer och policies

 • Speglar våra policies den arbetsgivare vi vill vara?
 • Styr våra processer önskat beteende hos våra medarbetare och chefer?
 • Får chefer och medarbetare hjälp av våra rutiner och processer eller hämmar dessa kreativitet och eget ansvar?

Målstyrning och kompetens

 • Har vi uppsatta mål som kommer att driva förflyttning mot den kultur som vi önskar?
 • Hur värderas prestation hos oss?
 • Vad belönas och vad håller vi fram som goda exempel?

Ledarskap och medarbetarskap

 • Vilket ledarskap behöver vi ha för att skapa den kultur vi behöver i organisationen?
 • På vilket sätt är våra chefer förebilder för vår önskade kultur?
 • Vilka som lyfts fram som ledare i organisationen blir en kulturbärande faktor.
 • Finns det en tydlig förväntan på medarbetare vad gäller eget ansvar och bidrag till hur man förhåller sig till kollegor, verksamhetens mål och sitt eget uppdrag?

Organisationsstruktur och styrning

 • Skapar vårt sätt att organisera oss och styra organisationen rätt förutsättningar för kulturen?
 • Hur ser roller och mandat ut på olika roller i organisationen?

Värderingar och beteende

 • Vilka uttalade respektive outtalade grundläggande värderingar arbetar vi utifrån i organisationen?
 • Har vi uttalade värdeord eller ledord?

 

För att bygga en kultur behöver vi alltså utgå från organisationens övergripande mål, strategi och affärsplan. Därifrån behöver vi bottna i just HUR vi gör saker utifrån ovan nämnda delar som alla har en påverkan på den kultur vi har. Kultur är med andra ord mer än bara värdeord!

På Sweden HR group har vi gedigen erfarenhet av att stötta organisationer i sitt kulturarbete där ”allt hänger ihop med allt”. Tveka inte att höra av er så berättar vi mer!

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 073-545 35 17 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt efter dina unika behov och affärsfas och har flexibiliteten att snabbt skala upp eller ner när det behövs.

Vi arbetar i team, vilket ger våra kunder fördelarna med att ha en hel HR/People & Culture-avdelning till sitt förfogande – oavsett uppdragets storlek. Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar.

Som kund hos oss får du en stärkt organisation.