Från och med den 9 februari räknas inte längre Covid 19 som en allmänfarlig sjukdom. Detta är stort och kommer att få en enorm effekt på arbetsmarknaden.

Kosläpp_swedenhrgroup-3

Redan under våren 2021 pratade vi på Sweden HR group om den förlösande effekt i samhället som kom av att smittspridningen av Covid 19 gick ner och att personer i riskgrupper vaccinerades i allt högre takt. Vi liknade skeendet med ett mänskligt ko-släpp och såg att denna eufori och framåt drift som kom av att äntligen släppas ut ur isolering och hemarbete självklart skulle ge ett starkt avtryck även i arbetslivet. Och mycket hände! Arbetsmarknaden började röra på sig, många företag återgick delvis till kontorsarbete och fokus började skifta från permitteringar, distansledarskap och out placement till kulturbyggande, employer branding och kompetenskapital. Men så kom hösten, smittspridningen av Covid 19 steg till nya rekordnivåer och luften gick sakta ur den bubbla av hopp och framtidstro som hade börjat stiga mot himlen.   

 

Nu stundar kosläpp nummer 2! Den 9 februari slopades i stort sett alla restriktioner kopplade till Covid 19 och även om vi denna gång är något försiktigare i vår entusiasm (stukade av förra årets bakslag) återvänder vår tillförsikt inför framtiden. Och det kommer återigen att få stora konsekvenser. 

 

I veckan läste jag om en undersökning från Workspce Recruit som visade på att så många som var femte svensk vantrivs på sin arbetsplats och knappt hälften söker, eller är öppna för att söka ett nytt jobb. Dessutom visar ledarskapstidningen Chefs nya undersökning att var fjärde chef vill byta bransch och/eller yrkesområde. Jag är därför övertygad om att när hoppet och möjlighet till förändring återvänder till följd av att restriktionerna slopas kommer det att börja röra sig rejält på den svenska arbetsmarknaden. Dessutom kommer branscher som tidigare gått på knäna börja rekrytera för fullt. För att kunna nå uppsatta affärsmål anser jag att det är viktigare än någonsin att som arbetsgivare se över och aktivt börja jobba med värdeskapande och kompetenshöjande insatser för att attrahera, och inte minst behålla rätt medarbetare. 

De områden inom People & Culture som vi på Sweden HR group vet att man som arbetsgivare bör säkra upp på, i denna andra “kosläpp- tid”, är framför allt:  

Employer branding: Hur man uppfattas och profilerar sig som arbetsgivare har aldrig varit viktigare. På en rörlig arbetsmarknad måste man kunna vara tydlig med både erbjudandet till och förväntan på medarbetarna 

Hybridledarskap: Inom tjänstesektorn är distansarbete här för att stanna. För att vara en attraktiv och välfungerande arbetsgivare är det av största vikt att sätta en tydlig strategi för vad som gäller för medarbetarna (oavsett vilken linje man väljer) samt sätta en plan för hur man på bästa sätt ska leda i en hybrid av både distansarbete och kontorsarbete. 

Arbetsmiljö: När arbetsmiljön utvidgas till hemmakontoret utvidgas även arbetsgivarens ansvar. I samband med att hemarbete blir en del av en permanent arbetssituation behöver både arbetsgivare och medarbetare vara införstådda med var ansvaret ligger.  

Kompetenskapital: Att se över och satsa på sitt kompetenskapital handlar inte bara om nyrekrytering utan även om up-skill och re-skill – att systematiskt och proaktivt utveckla, uppdatera och satsa på kompetensen hos befintliga medarbetare. Detta leder till att man attraherar och behåller rätt kompetenser.  

Vill du outsourca din HR-funktion, behöver kompletterande kompetens och/eller resurser till ditt befintliga HR-team eller behöver stöd i ett strategiskt projekt? Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.