Så kom äntligen dagen när Covid-restriktionerna hävdes. Klang och jubel och en känsla av att livet återvänder efter 2 års vandring i dödsskuggans dal. I kölvattnet av denna nyhet uppstår dock direkt frågan om hur vi hanterar detta som arbetsgivare.

Sweden_hr_group_foto_liten

Det första som behöver hanteras är förstås frågan kring vad som nu ska gälla i frågan om kontorsnärvaro. Oavsett om det handlar om successiv återgång till kontoret, ett nytt arbetssätt där medarbetarna kan välja att arbeta på distans i den omfattning de själva vill eller en hybrid-lösning, är det nu hög tid att som företag fatta genomtänkta beslut om vad som gäller just hos er. På senare tid har vi sett många inlägg i debatten för och emot krav på kontorsnärvaro. Vi ser företag som för fram kontorsnärvaro som en avgörande faktor för företagets kulturbyggande och framgång och nu investerar i att göra sina lokaler så attraktiva som möjligt. Samtidigt finns en rakt motsatt strömning, där arbetsgivare är i full färd med att göra sig av med kontorsyta och planerar för att införa obligatoriskt hemarbete.  Vi hör frustrerade chefer som vill se en närvaro på kontoret men möts av medarbetare som vant sig vid hemarbete och inte vill komma in till kontoret överhuvudtaget med hänvisning till nytillkomna Covid-husdjur, livspusslande och lång resväg till jobbet.

Oavsett vilken strategi som väljs – för en strategi behöver vi ha i detta läge, behöver vi gå tillbaka till frågan vad vår verksamhet behöver för att bedrivas på mest effektiva sätt, hur vi bäst främjar engagemang och välmående samt är attraktiva som arbetsgivare för våra målgrupper. Den frågan kommer att ha olika svar i olika verksamheter. Värt att påminna sig om är att beslutet ligger i arbetsgivarens händer – det är ingen mänsklig rättighet att jobba hemma.

En annan viktig aspekt att hålla ögonen på är de negativa hälso- och arbetsmiljöaspekter som pandemi-tiden med hemarbete har medfört genom en otydligare gräns mellan det privata livet och jobbet.

En undersökning gjord av Eurofond visar att personer som regelbundet arbetar hemifrån är mer än dubbelt så benägna att överstiga den maximala arbetstiden på 48 timmar i veckan, jämfört med personer som arbetar i sin arbetsgivares lokaler. Nästan 30 % av distansarbetarna uppger att de arbetar på sin fritid varje dag eller flera gånger i veckan, jämfört med färre än 5 % av arbetstagarna som arbetar på kontor. Familjekarantän, stränga regler i förskola och skola och krav på symptomfria dagar har lett till att gränsen mellan vab och att vara i tjänst har blivit mer glidande än någonsin. ”Vob” är en potentiell arbetsmiljörisk liksom att jobba när man egentligen är för sjuk och behöver vila. Här behövs en medvetenhet kring hälsoriskerna med att en ny norm etableras där medarbetare aldrig tar ut sjuk- eller vab-dagar samt en tydlighet i kommunikationen om vad som gäller. Passa på att styr upp rutiner kring att sjukanmäla sig när man är för sjuk även för att jobba hemifrån samt att inte komma kontoret och smitta ner kollegor med förkylningsvirus och vinterkräksjuka.

Nyheten om släppta restriktionerna är heller inte självklart en positiv nyhet för alla. Hos vissa individer kan tanken på att återgå till en intensiv social miljö från den mer isolerade tillvaron med hemarbete skapa oro och upplevas som en jobbig ny situation snarare än en återgång till något hemtamt. Vi behöver som arbetsgivare vara beredda på att det finns en uppdämd problematik kring depression, utbrändhet, ångest och till och med utveckling av social fobi som kommer att bli tydlig vid återgång till kontoret.

I praktiken behövs det en tydlig och effektiv kommunikationsplan från arbetsgivare. Oavsett strategi, är det viktigt att hälso- och arbetsmiljöaspekten tas i beaktning, och att val av strategi grundar sig i vad som är bäst för just er verksamhet, era anställda och gynnar er i högsta grad.

Vill du outsourca din HR-funktion, behöver kompletterande kompetens och/eller resurser till ditt befintliga HR-team eller behöver stöd i ett strategiskt projekt? Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.