Vår expertis

HR och organisationsutveckling är vår expertis, från strategi till praktiskt genomförande.

HR arbetet innefattar många olika delar. Enkelt utryckt indelat i HR-operationellt arbete – effektivt, ändamålsenligt HR-stöd för chefer och ledning i vardagen samt säkerställande att lagstadgade delar finns på plats.

Och HR strategiskt och organisationsutvecklande arbete – när verksamheten behöver förändring eller utvecklas för att nå uppsatta mål.

EXEMPEL PÅ

HR operationellt arbete

Skapa ”HR-basplattformen” (enligt lag) i verksamheten. Processer, struktur och ordning
Arbetsrätt och förhandling, kollektivavtalsfrågor
Chefsstöd vid uppsägning, avsked, överenskommelser, disciplinära åtgärder
Chefsstöd vid sjukfrånvaro och rehab
Arbetsmiljöarbete
Anställningsavtal, anställningsvillkor, och förmåner
Utveckla metod/process för lönesättning
Chefsstöd vid rekrytering

EXEMPEL PÅ

HR strategiskt och organisationsutvecklande arbete

Utformande av HR & People strategi kopplat till affärsplan
Kompetens- och Prestationsoptimering/Talent management
Organisationsutveckling/Förändringsledning/omstrukturering
Företagskultur/värdegrundsarbete
Employer Branding
Ledningsgrupps- och ledarutveckling
Compensation & Benefit; Lönemodeller/Bonus upplägg
HR due diligence vid företagsförvärv
VD-stöd

Exempel på HR operationellt arbete

Skapa ”HR-basplattformen” (enligt lag) i verksamheten. Processer, struktur och ordning
Arbetsrätt och förhandling, kollektivavtalsfrågor
Chefsstöd vid uppsägning, avsked, överenskommelser, disciplinära åtgärder
Chefsstöd vid sjukfrånvaro och rehab
Arbetsmiljöarbete
Anställningsavtal, anställningsvillkor, och förmåner
Utveckla metod/process för lönesättning
Chefsstöd vid rekrytering

Exempel på HR strategiskt och organisationsutvecklande arbete

Utformande av HR & People strategi kopplat till affärsplan
Kompetens- och Prestationsoptimering/Talent management
Organisationsutveckling/Förändringsledning/omstrukturering
Företagskultur/värdegrundsarbete
Employer Branding
Ledningsgrupps- och ledarutveckling
Compensation & Benefit; Lönemodeller/Bonus upplägg
HR due diligence vid företagsförvärv
VD-stöd

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.