Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång, rätt person på rätt plats – självklara påståenden som inte kan upprepas nog. Vi pratar kompetensbrist nästan till leda och det svar som ofta ligger nära till hands är att satsa på Employer Branding.

employer branding-kompetensförsörjning

Employer Branding – en del av den strategiska kompetensförsörjningen

Employer Branding har varit, och kommer fortsatt vara, en viktig del av företags övergripande affärsstrategi. Utöver att hitta rätt person till rätt plats så handlar det om att spegla ett företags identitet. Det behöver vara ett väl genomtänkt hantverk där vision, mission, struktur och kultur smälter samman till ett tydligt EVP (Employer Value Proposition). Kort sagt det som ingår i en arbetsgivares erbjudande. Ett företags EVP utgör kärnan för hela anställningserbjudandet och bör utformas för att hålla över tid. Det är lätt att tänka att det handlar om att attrahera nya talanger med rätt kompetens. Men Employer Branding och utformning av EVP är minst lika viktigt för att behålla befintliga medarbetare och få dem att tala gott om sina arbetsgivare – gärna även efter att de lämnat en arbetsplats.

 

I stressen att hitta rätt medarbetare till rätt plats är det inte ovanligt att prio ett för många organisationer blir själva paketeringen av arbetsgivarvarumärket, utan att bygga den på en djupare kompetensförsörjningsstrategi.

 

Sminka grisen

Att hitta och formulera en organisations unikitet liksom att paketera och marknadsföra arbetsgivarvarumärket i ord och bild i rätt kanaler är förstås en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet. Men som i all form av varumärkesbygge gäller det att produkten bakom reklamen lever upp till vad som utlovas.

 

Risken med att marknadsföra kultur, lova en fantastisk onboarding, beskriva möjligheter till utveckling, spännande arbetsuppgifter och sedan inte leva upp till detta är att förväntansfulla och peppade kandidater förvandlas till besvikna medarbetare.

 

Om våra befintliga medarbetare dessutom läser beskrivningar i vår externa Employer Branding- kommunikation som de själva inte alls känner igen sig – ja, då uppstår lätt skav och bristande tillit. I allra värsta fall upplevs Employer Brandingen som att ”sminka grisen” vilket riskerar att på sikt totalt urholka ett arbetsgivarvarumärke.

 

När den här situationen uppstår beror det sällan på någon slags illvilja eller nonchalans. Det handlar snarare om att Employer Branding-kommunikationen ger uttryck för ett (helt genuint) önskat läge – en målsättning och ambition om att vara den här fantastiska arbetsgivaren. För att bygga varumärket på ett hållbart sätt gäller det att hitta balansen mellan att förmedla hur en organisation vill uppfattas med att förmedla vad som verkligen erbjuds.

 

Employer Branding-arbete behöver bygga på verkliga kvaliteter i arbetsgivarerbjudandet och kräver att arbetet börjar i rätt ände. Tipset är att innan det gås loss med fina bilder och ord, internt ta ut riktningen för kompetensförsörjningsarbetet som helhet och se till att bygga en plattform för det arbetssätt och den kultur som bedöms som framgångsfaktorer vad gäller att utveckla och behålla medarbetare. Bygg ledarskap, inför metoder som fungerar för medarbetarsamtal, lärande och starkt medarbetarskap och koppla därefter Employer Brandingen till verkliga kvaliteter. Så länge organisationer är autentiska och arbetar systematiskt med att utveckla arbetsgivarerbjudandet är detta positivt att kommunicera internt så väl som externt. Det är inte sällan en USP i sig för potentiella kandidater och medarbetare som uppskattar att få vara med på den resan.

 

A och O för att en lyckad Employer Branding-förpackning är att den på ett trovärdigt och äkta sätt lyfter fram vad organisationen står för och erbjuder som arbetsgivare. Omvärldens svängningar och trender påverkar naturligtvis också.

 

Några aktuella trender att ha koll på:

  • Hybridarbete är här för att stanna
  • Tillitsfullt medarbetarskap & ledarskap
  • Viktigt med balans mellan jobb och fritid
  • Kompetensutveckling viktigt att kunna erbjuda (reskill & upskill)
  • Trevlig arbetsmiljö
  • Vikten av mångfald och inkludering

Behöver du hjälp att ta fram ert Employer Brand, eller kompletterande kompetens och/eller resurser till ditt befintliga HR-team? Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter behov.

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 073-519 59 01 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt efter dina unika behov och affärsfas och har flexibiliteten att snabbt skala upp eller ner när det behövs.

Vi arbetar i team, vilket ger våra kunder fördelarna med att ha en hel HR/People & Culture-avdelning till sitt förfogande – oavsett uppdragets storlek. Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar.

Som kund hos oss får du en stärkt organisation.