Vi har sedan starten av Sweden HR group förstått vikten av att arbeta nära affären för att HR arbetet ska ge resultat i längden. Som vi alla vet har 2022 präglats av många utmaningar och en osäkerhet kopplad till det makroekonomiska läget vi befunnit och fortsatt befinner oss i.

 

Vi vet att många av våra kunder sitter med olika frågeställningar och utmaningar rörande hur man ska organisera sig och agera för att fortsatt kunna vara konkurrenskraftig och skapa lönsam tillväxt. Men vilka är dessa frågeställningar och utmaningar i ett bredare perspektiv? Detta ville vi utforska och satte ihop en projektgrupp ledd av Mathilda Welin Brook. Resultatet blev en undersökning med syfte att undersöka aktuella organisatoriska- och personalrelaterade fokusområden och utmaningar.

Undersökning 2023

Nanette var nyfiken och tog en kaffe med Mathilda för att få en helhetsbild av undersökningen. Läs intervjun här:

 

Kan du berätta mer om syftet med undersökningen Mathilda?

Huvudsyftet med undersökningen är att sprida aktuella kunskaper och insikter kring organisatoriska och personalrelaterade möjligheter och utmaningar svenska organisationer haft under 2022, samt lyfta blicken och undersöka fokus för dessa områden under 2023.

 

Vem riktar sig undersökningen till?

Undersökningen riktar sig framförallt till personer i verksamhetsledande ställning samt HR avdelningar. Genom att delta får företagsledare och representanter från HR möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter för att sedan få möjlighet att ta del av specifika insikter, trender samt prioriteringar inom organisationsutveckling och People & Culture. Både från sin bransch och övriga organisationer.

 

Vad spännande! När undersökningen är klar, kommer man få ta del av resultatet av undersökningen?

Undersökningen är öppen mellan den 18/1 till den 6/2. Vi kommer därefter analysera resultatet. Målet är att kunna presentera en rapport i början av mars som även inkluderar råd kring hur man kan hantera desamma.

 

Vilka utmaningar ser du själv? 

Som sagt är det fortsatt ett mycket osäkert läge som påverkar alla. Konjunkturinstitutet bedömer att den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur 2023 som väntas vara några år framöver. Den höga inflationen i kombination med räntehöjningarna väntas dra ner tillväxten i Sverige. Många av våra kunder arbetar just nu frenetiskt med olika projekt kopplade till omstruktureringar och effektivare kompetensförsörjning. Vi vet att osäkerheten leder till visst huvudbry avseende personalrelaterade satsningar. Vi hoppas att undersökningen kan skapa förståelse och fokus samt genom kunskapsdelning bidra till att göra organisationer starkare.

För ytterligare information om undersökningen, vänligen kontakta:

Mathilda Welin Brook

mathilda.w.brook@swedenhrgroup.se
+46 76 185 88 09

Mathilda och Nanette

Om Sweden HR group

Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt efter dina unika behov och affärsfas och har flexibiliteten att snabbt skala upp eller ner när det behövs.

Vi arbetar i team, vilket ger våra kunder fördelarna med att ha en hel HR/People & Culture-avdelning till sitt förfogande – oavsett uppdragets storlek. Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar.

Som kund hos oss får du en stärkt organisation.