Vad är det som gör att Trump, trots sina uppenbara brister och tidvis bisarra uppenbarelse, har sådan genomslagskraft med sitt sätt att kommunicera?

Trots en i mångas ögon tveksam och farlig agenda och ett minst sagt avslappnat förhållande till sanningen så är det uppenbart att Trump fångar vår uppmärksamhet. Vår Kristina Mörk guidar oss vilka framgångsfaktorerna är och vad vi kan lära oss av Trump.

Skärmavbild 2020-11-20 kl. 15.19.27 (kopia)

Målgruppsinriktat Budskap

Trump lämnar ingen oberörd med sitt många gånger polariserande sätt att uttrycka sig. Mycket tyder på att sittande president inte kommer att försvinna från rampljuset som en följd av valresultatet utan på ett eller annat sätt fortsätta att vara en röstmagnet för en betydande del av USA:s väljare. Hans hängivna bas är helt enkelt en faktor som man inte har råd att bortse ifrån och det är just det som är framgångsfaktorn.

Han försöker inte nå eller tilltala alla utan har ett budskap som är tydligt anpassat och riktad mot målgruppen. Han känner sin målgrupp, han vet hur han ska nå den och han paketerar sitt budskap för att nå genomslagskraft just hos dem han vill nå. Känns det igen från HR:s värld? Oh ja! Detta vet vi är receptet för bland annat en framgångsrik Employer Branding-strategi.

Tala till känslor inte bara till förnuftet

Vi underskattar ofta att människan först och främst är en känslostyrd varelse. Fakta och förnuftsargument räcker bara halva vägen för att övertyga. Trumps budskap siktar på och träffar rakt in i hjärtat på en stor del av den amerikanska väljarkåren.

Nu i pandemitider kan vi se detta med smärtsam tydlighet. Trots all information och fakta om hur vi ska undvika att sprida Corona-viruset är det en utmaning att få budskapet att nå in på djupet och få människor att följa rekommendationerna. Säkert är det också därför statsminister Löfven i stigande grad tycks fylla sina Corona-tal med känslofyllda budskap om uteblivet Halloweenbus för våra barn och hotet om en trist jul utan social samvaro.

För att få genomslag med kommunikationen och åstadkomma önskad förflyttning i exempelvis en organisationsförändring krävs fakta och rationella argument men lika viktigt är att ta medarbetarnas känslor på allvar och adressera även detta i kommunikationen.

Tydlighet, enkelhet och tempo

Donald Trump pratar så att folk förstår och är helt befriad från att förlora sig i teknokratiska beskrivningar eller svävande politikersvar. Även i detta avseende tycks han utgå från mottagarens nivå och behov.

Trump kan knappast beskrivas som diplomatisk men det finns en enkelhet och rättframhet i språket som tillsammans med den totala avsaknaden av ängslighet gör att budskapet går in. Genomslagskraften är beroende av fast förankring och övertygelse om budskapet hos den som levererar det. Slutligen är uppmärksamhetsspannet och därmed tempot centralt. Vi lever i en tid med ett konstant informations- och kommunikationsöverflöd och det gäller helt enkelt att snabbt komma till poängen utan att förlora mottagarens uppmärksamhet. 

Vi är riktigt vassa på intern kommunikation – kontakta oss här så hjälper vi er!

För att skapa engagemang och tillit inom organisationer är effektiv kommunikation en nyckelfaktor. Oavsett vad det handlar om så är organisationers förmåga till effektiv kommunikation en möjliggörare, och när vi inte lyckas med det – en hämmare eller till och med ett hinder.