Sweden HR Groups CEO, Nanette Brink blev uppringd av branschmagasinet HR People som Sveriges HR-förening står bakom. Hon fick frågan – Hur ska man göra för att bryta en tystnadskultur?  Här kan du läsa hela intervjun.

Talande tystnad.

När människor undivker att säga vad de tycker…
Hur ska man göra för att bryta en tystnadskultur?
Vi frågade Nanette Brink, CEO på Sweden HR Group.

Alla människor har en stark grundläggande drivkraft att inte sticka ut från gruppen. Det handlar om en rädsla att bli ifrågasatt eller exkluderad. I en tystnadskultur håller medarbetare inte bara tyst om sådant som kan upplevas som hotfullt utan även om förbättringsförslag. På det sättet finns tystnadskulturen inom oss alla. Den kan uppstå när ledningsgrupper är slutna och når de hamnar i grupptänkande och tappar dialog med omvärlden. Då slutar man ta in alternativa sätt att tänka. Det uppstår ett ”är du med eller mot” -läge och det blir svårt att framföra avvikande åsikter eller höja sin röst och påtala missförhållanden. Att inte våga ifrågasätta leder till en tystnadskultur.

HR kan bidra till att den upphör genom att driva arbetet med att öka ledares insikt kring den psykologiska tryggheten. Den möjliggör för medarbetare att ha en gemensam syn på vad arbetet innebär: att man vågar misslyckas och vågar berätta om halvfärdiga idéer utan att riskera kritik. Man kan arbeta med företagskultur med tydligt ledarskap byggt på ömsesidig tillit och upprätta uppförandekod och visselblåsarfunktion. Inte minst är det bra att ha en robust process för intern och extern rekrytering samt medvetenhet och vara aktivt drivande när det handlar om mångfald.

Här är artikeln i sin helhet från tidningen.

Tack tidningen HR People för att vi fick dela med oss av våra insikter!

Här kan du läsa mer om Sveriges HR-förening och här kan du läsa utvalda digitala artiklar från tidningen HR People.

Vill du outsourca din HR-funktion, anlita en interim HR eller behöver du stöd i ett projekt? Vi skräddarsyr alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att jobbat i HR- och chefsbefattningar (både strategiskt och operativt) vilket gör att vi snabbt tar oss in i verksamheten och levererar från dag ett. Vår breda kompetens och långa erfarenhet säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar.