Coronavirusets utbredning medför just nu stor oro för individers hälsa och liv. Men i en förlängning finns även en oro för de konsekvenser som begränsade och nedstängda samhällen kommer innebära. Att länder väljer att agera på så olika sätt kan dessutom spä på oron ytterligare. Även om det är en osäker tid, är vi säkra på att vi tillsammans kommer att klara detta.

svår balansgång för ledare

Det är först långt senare som vi kommer veta vilket angreppssätt som var det mest framgångsrika. I allt detta försöker individer så väl som arbetsgivare navigera. Som arbetsgivare finns ett stort ansvar att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Enligt reglerna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 2018:4 om smittrisker) är arbetsgivaren skyldig att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller smitta i arbetet. Arbetsgivaren ska också omedelbart, eller så snart det är praktiskt möjligt, genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller smittrisk i arbetet. Vid sidan av hälsoperspektivet blir de ekonomiska konsekvenserna för företag och organisationer på flera håll förödande.

Tillsammans strävar vi nu efter att skydda våra nära och kära i riskgrupperna från smitta, inte överbelasta vården och samtidigt försöka begränsa de negativa konsekvenserna för näringslivet så långt det bara går.

När Spotifys VD och grundare, Daniel Ek, förra veckan twittrade om att Spotifys medarbetare ombetts arbeta hemifrån och att han hoppades att fler organisationer skulle följa det exemplet så fick det ett enormt genomslag. Sedan dess är det många tjänstemannaföretag som följt Spotifys exempel och uppmuntrar till distansarbete.

”Världens största experiment för distansarbete”

Enligt en artikel av Emelie Fågelström, Svenska Nomader, så kallar CNN Corona-viruset för ”världens största experiment för distansarbete”.  De beskriver tomma kontorslandskap världen över i rädsla för spridningen av viruset, samtidigt som människor sitter hemma och jobbar. Hur det här påtvingade experimentet med distansarbete ute hos olika företag och organisationer kommer att fungera och vilka effekter det får, återstår att se. Detta blir onekligen en tid för många organisationer att – på riktigt – prova digitala verktyg som möjliggör distansarbete.

Att ”kriser föder möjligheter” är allmänt känt. På kort tid ser vi exempel på kreativa lösningar runt omkring oss, för att stävja smittspridning och samtidigt säkerställa att verksamheter fortsätter bedrivas så gott det bara går.

”Att ledarskap sätts på prov i osäkra tider har det skrivits spaltmetrar om, men tål att upprepas. Balansgången handlar om att vara inkännande och hitta lösningar, samtidigt som man behöver ha is i magen och inte agera för snabbt. Frekvent och transparent kommunikation är en annan viktig parameter”, säger Sanna Schönwell, HR-konsult på Sweden HR Group, och fortsätter:

”Vi har tagit oss igenom svåra tider tidigare och det kommer vi att göra den här gången också. Låt oss hjälpas åt att både bromsa smittspridning och hålla verksamheter igång. Tillsammans fixar vi det här!”

 

Sanna Schönwell, HR-konsult på Sweden HR Group

Har du någon fråga om ledarskap? Kontakta oss här!