Sällan har arbetslivet förändrats så mycket på så kort tid som nu. Många upptäcker såväl utmaningar som fördelar med nya arbetssätt, med potential för en förändrad syn på hur vi leder och organiserar arbete i många branscher. Sweden HR groups VD och grundare Nanette Brink resonerar kring en dynamisk företagskultur och varför vi behöver värdesätta det nu efter Corona-krisen.

Dynamisk-foretagskultur

Förändringstakten kommer att öka i framtiden, det verkar vi alla vara överens om. Det gäller alltså att vässa våra företags förmåga att klara förändringar. En väsentlig faktor i förmågan att klara förändringar är företagskulturen. Är företagskulturen dynamisk och följsam eller är den statisk och motspänstig? Sätter den sig på tvären när vi försöker ändra på något? Kanske säger den ”Ja” men undviker sedan att göra en verklig förändring? Jag tror att det är ett bra tillfälle nu att starta en kulturförändring – där det behövs – när känslan av kris fortfarande finns kvar?

Här är några egenskaper hos en företagskultur som bidrar till dynamik och förändringsvilja:

  • Tydlig och utmanande vision som stimulerar till att göra sitt bästa och känna stolthet över att tillhöra ett vinnande lag.
  • En väl utvecklad målorientering i hela organisationen; vi människor presterar bäst när vi vet vart vi är på väg!
  • Mångfald i ledningen.
  • Stor frihet att ta initiativ och att pröva egna idéer.
  • Stark vilja att utvecklas och att bli bättre, ”vad kan vi lära oss av det här”.
  • Öppen och prestigelös feedback, med en kraftig övervikt av det som är positivt.
  • Hög grad av muntlig, informell kommunikation.

En annan drivkraft till att vilja lyfta upp kulturfrågan på strategibordet är att vi förväntar oss en ökad rörlighet på arbetsmarknaden i post-corona land; en dynamisk företagskultur är attraktivt ur ett employer branding perspektiv!

Lägg sedan på detta att generation Z (födda 1995-2005) tågar in på arbetsmarknaden. Jag brukar inte ägna mig åt att kategorisera olika generationers beteenden och behov på arbetsmarknaden, men kanske för att jag har 2 unga vuxna barn som tillhör generation Z ser jag utmaningen från ett arbetsgivarperspektiv något närmare. Generation Z är den första generationen som är födda i den digitala världen. Att ständigt ha varit uppkopplade och stimulerade påverkar såklart denna stora generation av digitala natives. Jag märker att uppmärksamhetsspannet är något kortare eftersom generationen är uppväxta med konstant tillgång till information och bekräftelse. Detta i sin tur kan ställa högre krav på oss chefer och vår kommunikation, vi förväntas vara snabba i vår kommunikation och vi ska säkerställa att vi inte glömmer där sista emojin kommer i slutet av mailet… 😉.

En ökad förändringstakt i omvärlden, en ökad rörlighet och en ny generation som tar sig in på arbetsmarknaden gör att företagskulturen behöver prioriteras för att företag ska kunna möta detta.

Vill du outsourca din HR-funktion, anlita en interim HR eller behöver du stöd i ett projekt? Vi skräddarsyr alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.