Att se och förstå behovet av utveckling inom HR ger en tydlig indikator på hur ett företag och dess medarbetare mår. Inom Sweden HR Group märker vi snabbt hur vändningar och tendenser ser ut i olika branscher och företag.

Varje dag lever vi med våra kunder på plats och genomför organisationsutveckling i olika former. Alltid med målbilden att skapa ännu bättre förutsättningar för chefer och medarbetare att lyckas i sin vardag. På toppen av det träffar vi ett stort antal presumtiva kunder med uppenbara behov av HR-stöd och nya samarbetspartners för olika ändamål.

När jag summerar alla kontakter och intryck ser jag tydliga tendenser över hur läget är just nu. Hur mår man? Vad gör man? Och framförallt – hur ser man på framtida utmaningar?

Ur ett sälj- och sifferperspektiv är bilden oftast klar över hur man tar sig an framtiden, på kort och på lång sikt. Däremot är det svårare att identifiera och ta beslut om hur vi skapar engagemang och tillit inom organisationen. KPI:er som är lite svårare att förstå och mäta.

För att lyckas med det så behöver bakomliggande faktorer finnas på plats. Det är exempelvis: utveckling för medarbetare och chefer, struktur, gemensam kartbild, kultur och målstyrning. Bara för att nämna några. I dessa områden finns också tydliga kopplingar till företagets HR-arbete.

En trend jag ser just nu är att företagen går tillbaka till de långsiktiga planerna, men med ett förhållningssätt som är anpassat till ett nytt normalläge.

Under våren har behovet av stöd i operativa och väldigt praktiska frågor varit tongivande. Korta och snabba beslut för att hantera en svår situation, där mycket handlat om hur företag bäst navigerar mellan alltifrån möjliggörande av hemarbete, avtalsöversikt och turordningar till kriskommunikation och myndigheternas permitteringsregler.

Till skillnad från det ser vi nu ett behov av en mer långsiktig och strategisk utveckling. Efter sommaren diskuterar vi hållbara kultur- och värdegrundsprojekt, Employer Branding, nya ledarbeteenden och organisationsutveckling som ska skapa rätt effekt för att nå framgång.

Återigen lutar man sig mot HR för att nå dit man vill. Diskussioner om utveckling som är svår att mäta och definiera landar ofta på HR-avdelningens bord.

Sweden HR Groups interimstjänst är ett stort stöd för våra kunder gällande just dessa frågor.

Vi har en mångårig erfarenhet av att initiera, genomföra och implementera strategiska projekt av det här slaget. Att få professionellt stöd i att genomföra kraftfulla strategiprojekt är väldigt välkommet och i synnerhet eftersom de också oftast ligger utanför ordinarie uppgifter för en redan arbetstyngd HR-funktion.

Även om hösten medför fortsatt stora utmaningar för företagen och samhället så märker jag en klar skillnad i att skapa en långsiktig hållbarhet i vad som görs framåt. Man är positiv och planerar för nya framgångar, både marknadsmässigt men absolut också för det egna humankapitalet.

Framgångarna kommer inte av sig själva utan kräver en noggrann planering och genomförande i effektskapande projekt. Projekt som till syvende och sist har till uppgift att skapa ännu bättre förutsättningar för chefer och medarbetare att lyckas i sin vardag.

Kim Djurberg, Sales Manager Sweden HR Group

Vill du veta mer om vår HR-interimstjänst?
Kontakta oss!