En dag återvänder vi till vardagen. Men efter tid av hemarbete, neddragningar och eventuell nedstängning behöver vi rusta oss för återkomsten. Vi behöver vara förberedda på att det inte blir som förut – vilket kanske inte heller är meningen.

Managementkonsultbolaget McKinsey skrev nyligen en artikel om resan att hantera den pågående krisen och att landa i vad de kallar för ”det nya normala”. Och så kommer det bli, de flesta branscher behöver återuppliva sin försörjningskedja och ledare behöver ompröva tidigare strategier och verksamhetsmål.

För att lyckas med detta finns det några förutsättningar som är viktigare än andra. Här har vi listat några av dem:

Transparens och kommunikation
För att uppnå ett klimat av trygghet trots pågående kris, krävs öppen och transparent kommunikation.  Ibland kan det räcka med att säga ”vi vet inte just nu, men så fort vi har ett svar berättar vi det”.

John Barry, historiker och författare till en bok om spanska sjukan och dess konsekvenser, deltog efter fågelinfluensautbrottet i arbetet med att ta fram globala pandemiplaner. I en artikel i New York Times konstaterade han att den enskilt viktigaste lärdomen av spanska sjukan och fågelinfluensan är: ”Berätta sanningen”.

Och detta är genomgående i all forskning kring vad det är som gör att vissa företag klarar sig bättre än andra, i och efter en kris – transparens, att våga berätta hur det är.

Harvardforskaren Amy Edmondson, författare till The Fearless Organization, har bland annat lyft fram psykologisk trygghet som en avgörande faktor vid förändringsprocesser. Graden av psykologisk trygghet avgör om individer vågar kliva in och ta ansvar, säga vad de tycker och därmed möjliggöra förändring. För att uppnå psykologisk trygghet, krävs, återigen, transparent kommunikation och ett öppet och ärligt ledarskap.

Skapa och upprätthåll långsiktiga affärsmässiga relationer
Detta är naturligtvis alltid viktigt, men nu är det viktigare än någonsin. Håll liv i dina relationer genom täta kontakter och se till att du följer dina kunders och leverantörers utveckling.

Bjud på en transparent kommunikation så kommer du också lättare att få ärliga och raka svar på frågor som berör dig och din verksamhet.

Med den information du får, se över vilka eventuella förändringar ditt företag behöver göra för att skapa eller upprätthålla en levande kundplattform och säkra eventuella avgörande leveranser.

Lönsamhet och kassaflöde
Förutom regeringens krispaket som ger många bra möjligheter att förbättra den ekonomiska situationen på kort sikt, finns det andra saker som kan förbättra företagets lönsamhet och kassaflöde.

Utgå från dina relationer och se över om du kan omförhandla kreditvillkor med dina leverantörer. Hör med din bank om du kan få kredit och se över om du kan sänka dina fasta kostnader genom omförhandling av kontrakt.

Nya stödmöjligheter tas fram löpande så håll dig uppdaterad kring vilka av dessa som ditt företag kan hjälpas av för att komma tillbaka på ett bra sätt!

Organisation och ansvar
Se över din organisation och fundera på om ni är rätt rustade för nya marknadsförutsättningar och vilka kritiska åtgärder som krävs för att driva verksamheten vidare.

Genom att arbeta fram olika scenarier kan du provtrycka hur din verksamhet skulle kunna fungera utifrån olika typer av förutsättningar och förändringar. Pröva exempelvis att skissa på hur verksamheten skulle fungera med färre resurser, vilka områden som kanske behöver läggas ner, nya kärnkompetenser som kan komma att krävas, skissa på nya tjänster, produkter och marknadsmöjligheter.

Se bara till att ha en tydlig ansvarsfördelning i ledningsgruppen gällande de olika scenarierna. På så sätt säkerställs även ett ledaransvar för respektive scenario om eller när det behöver sjösättas.

Behöver du hjälp att rusta din organisation för tiden efter krisen? Kontakta oss här!