Människor behöver människor. På många företag arbetar alla eller stora delar av personalen hemifrån för andra månaden i rad nu. Det är lång tid utan det vardagliga mötet med kollegor, kunder och samarbetspartners. Oavsett bransch eller verksamhet så ser vi tydligt att det mänskliga behovet av att mötas är universellt. Vi är sociala varelser som blir till i ögonen på en annan människa. Hur kommer detta att prägla tiden efter Corona-krisen?

Börje Ekholm, VD för Ericsson, gör en intressant reflektion i SvD:s artikelserie om tiden efter Corona-krisen. Han berättar om vikten av att faktiskt träffas och återger att möten mellan människor, informella som formella, är svåra att ersätta digitalt. För ledare finns det exempelvis ett stort behov av att möta sina anställda för att förstå aktuella frågeställningar och vad de behöver, vilket kan vara svårt att uppnå på digitala möten.

Vi ser hos oss själva och hos våra kunder att de virtuella mötena är mycket mer uttröttande än möten i verkligheten. Digitalt är du utlämnad till färre sinnen och du behöver lägga mer energi på att ta till dig budskapet och innehållet. Mycket information går förlorat i en telefonkonferens när du inte kan läsa av kroppsspråk eller gruppens reaktioner. Små frågor riskerar att bli allt för stora när du missar nyanserna.

Ekholm pratar vidare om värdet av det informella utbytet som sker vid kaffeapparaten men att framtida förbättrade tekniska lösningar kan överbrygga några av de svårigheterna. Det ligger nog mycket i det, men vi kan också tydligt se en ökad trötthet hos isolerade eller hemarbetande kunder och medarbetare.

Vad blir fokus framåt?

När den delvisa isoleringen som många av oss lever i nu ser ut att fortsätta många veckor till, så behöver fokus ställas in på hälsoeffekterna. De fysiska arbetsmiljöfrågorna där människor nu börjar få ont i kroppen av dåliga arbetsställningar och stillasittande behöver fokuseras på. Det psykiska måendet och de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön måste ännu tydligare upp på agendan för chefer och HR nu när många upplever uppgivenhet, nedstämdhet och motivationsbrist. Kulturen och ledarskapet har aldrig varit viktigare än nu. Ett närvarande ledarskap med täthet i dialogen, mod att ställa raka frågor och självdistans nog att erbjuda humor och skratt digitalt är viktigare än någonsin.

Snart kommer vi att behöva planera för att återgå till att arbeta och ses fysiskt igen, men arbetslivet efter Corona kommer med största sannolikhet se annorlunda ut vad det gäller både kontorens utformning och kommunikationsvägar precis som Ekholm återger. Vi tror som Ekholm att vi därmed kommer att se förändringar i hur vi jobbar framöver men vikten av det mänskliga mötet kommer att kvarstå.

Vill du ha hjälp att strategiskt arbeta med dina HR-områden för att stå rustad efter krisen? Kontakta oss här!