Omstrukturering

Omstruktureringar utgör ofta en betydande utmaning både för företagsledning och medarbetare. De kan vara både mindre och mer omfattande förändringar som kräver att företaget genomgår en omstrukturering. Oavsett omfattningen av omstruktureringen krävs det en strategisk planering, ett noggrant genomförande och en konsekvent uppföljning för att undvika de potentiella fallgropar som en omstrukturering kan medföra. Vi hjälper dig genom hela processen.

Stöd i hela processen

I dagens föränderliga värld sker omstruktureringar alltmer frekvent inom organisationer för att kunna möta nya affärsmässiga/finansiella/juridiska förutsättningar eller för att optimera arbetssätt utifrån prestations- och kompetens-perspektiv. Oavsett skäl omstrukturerar vi för att utfallet ska gynna organisationen på kort eller lång sikt. Vi hjälper dig genom hela processen – från strategi till praktiskt genomförande.

Stöd i hela processen

I dagens föränderliga värld sker omstruktureringar alltmer frekvent inom organisationer för att kunna möta nya affärsmässiga/finansiella/juridiska förutsättningar eller för att optimera arbetssätt utifrån prestations- och kompetens-perspektiv. Oavsett skäl omstrukturerar vi för att utfallet ska gynna organisationen på kort eller lång sikt. Vi hjälper dig genom hela processen – från strategi till praktiskt genomförande.

Erfarna HR konsulter

Vi är din pålitliga partner genom hela omstruktureringsprocessen – från strategi och planering till genomförande och uppföljning, för att säkerställa att dina mål uppnås.

Erfarna HR konsulter

Vi är din pålitliga partner genom hela omstruktureringsprocessen – från strategi och planering till genomförande och uppföljning, för att säkerställa att dina mål uppnås.

"Professionella, kunniga, utmanande, lätta att arbeta med, roliga att arbeta med”

Står ni inför en förändring?

Vi står redo att guida dig med vår djupa kompetens och omfattande erfarenhet när du planerar din företagsomstrukturering. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan skräddarsy vårt stöd efter ditt företags specifika behov. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

    Skapa rätt förutsättningar inför er omstrukturering

    Oavsett om din organisation planerar en omfattande omstrukturering eller genomgår andra typer av förändringar, är strategisk planering avgörande. I vår guide ”Skapa rätt förutsättningar inför er omstrukturering” delar vi våra bästa tips för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en smidig och framgångsrik förändringsprocess.

    Skapa rätt förutsättningar inför er omstrukturering

    Oavsett om din organisation planerar en omfattande omstrukturering eller genomgår andra typer av förändringar, är strategisk planering avgörande. I vår guide ”Skapa rätt förutsättningar inför er omstrukturering” delar vi våra bästa tips för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en smidig och framgångsrik förändringsprocess.