28:e maj hade vi vårt andra samtal i serien ”Nanette Brink med HR-vänner” på Clubhouse på temat Gig-ekonomins framfart & effekter. Vår VD och grundare Nanette Brink pratade tillsammans med Jacob Rudbäck grundare och VD på Gig-plattformsbolaget Yepstr tillsammans med vår HR- och organisationskonsult Sanna Schönwell.

Stort tack Jacob för att du delade med dig av ditt engagemang och klokskap!

Vi ser fram emot att fördjupa oss mer på temat Gig-ekonomin vid nästa samtal 18 juni kl 12:15.

Clubhouse

Här är en sammanfattning från samtalet om Gig-ekonomi

  • Gig-ekonomi är ju inte något nytt fenomen – men är något som har fått en rejäl fart under pandemin – mycket tack vare den digitala accelerationen som bland annat inneburit att sk plattformsföretag har vuxit. Och så även debatten. Möjligheter & flexibilitet menar vissa – ovärdigt menar andra.

Några fördelar med giggare som en naturlig del av en affärsmodell

  • Genom att se ”giggare” som en naturlig del av ett företags affärsmodell, kan man bygga på kompetenser och expertis istället för att enbart forma organisationen utifrån traditionella anställningsavtal – lojaliteten sitter i hjärtat hos de som jobbar (oavsett vad de kallas) – inte i avtalen.
  • Företag kan snabbt tillgodose nya behov av tjänster och/eller produkter – genom att ha en rörlig del knuten till företaget – i form av giggare, vilket gör det mer flexibel och skalbart.
  • Möjlighet till ökad mångfald, möjlighet att anlita ”medarbetare” med erfarenhet och profil som man kanske traditionellt sett inte skulle tillsvidareanställa av olika anledningar.

Några fördelar för individerna

  • Det kan vara en väg in på arbetsmarknaden för t.ex nyanlända och unga
  • Passar dem som vill ha ett flexibelt arbetsliv – långtifrån alla vill jobba nio till fem i en tillsvidareanställning hos en och samma arbetsgivare!

Några nackdelar

  • Just nu är inte arbetsmarknadslagar och avtal anpassade efter gig-ekonomin vilket gör det rätt snårigt för företag att veta på riktigt vad som gäller?
  • Kan på sikt komma att bli en utmaning för företag att förstå hur man ska jobba med ledarskap och kultur?
  • Svårt att göra rätt även när man vill. Arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret är fortsatt en utmanande fråga – där rådande lagstiftning inte hinner med i samma takt som bolagen utvecklas.
  • Att 30 minuter är alldeles för lite för detta spännande ämne – så vi måste fortsätta prata om det i nästa ClubHouse samtal! 

Vill du outsourca din HR-funktion, anlita en interim HR eller behöver du stöd i ett projekt? Vi skräddarsyr alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.