Motivation är något som ställs på sin spets i tider där folk omkring oss förlorar sina jobb och vanliga rutiner och sociala interaktioner begränsas. Hur kan vi bättre förstå oss själva och andra i den underliga tid vi lever i? Hur behåller vi motivation och engagemang tills pandemin är över såväl som efter den?

Motivation kopplat till förändring

Något som påverkar motivation är förändring. Vi befinner oss alla, i allra högsta grad i en förändring just nu och förändringar kommer att prägla organisationers såväl som individers tillvaro en lång tid framöver. Det är därför intressant att kika på olika faser av en förändring när vi pratar om motivation. Dels för att förstå varför vi reagerar som vi gör och hantera nuläget, men också för att kunna planera för framtiden.

 

De övergripande faserna i förändringskurvan:

  1. Först går du igenom en chock där förnekelse och ilska ofta infinner sig. Det som händer runt om dig går inte riktigt att ta in och du kan uppleva en känsla av overklighet.
  2. Vid den andra fasen övergår chocken mot en reaktion där oro, likgiltighet eller besvikelse kommit ifatt dig och tankar som oro över vad som kommer hända dominerar.
  3. Därefter vänder det upp mot acceptans och förhandling där du kan börja orientera dig framåt och fundera på vad du kan göra för att förbättra din situation.
  4. Slutet på förändringskurva/fasen vänder mot inspiration, engagemang och nyorientering där du känner att det finns möjligheter och nya mål att sträva mot.

 

Vad är viktigt att tänka på som ledare utifrån detta?

Vi är alla olika och även om de flesta går igenom hela förändringskurvan så gör vi det i olika takt och med olika uttryck. Som ledare behöver du därför bemöta dina medarbetare utifrån var de befinner sig i kurvan. Där en befinner sig i en fas av chock/förnekelse har en annan en lösningsorienterad inställning och en tredje är ledsen över det som går förlorat. Vi tycker att följande aspekter är viktiga för att möta sina medarbetare beroende på vilken fas de befinner sig i.

 

Bygg – eller utveckla självledarskap

I tider av förändring är det speciellt viktigt att uppmuntra självledarskap. Försäkra dig om att ge teamet mandat att lösa problem själva och utmana dem att komma med lösningar på problem som dyker upp. I tid av förändring finns det ibland inga rätta svar, utan det gäller att hålla medarbetarna motiverade till att hitta svaret själva. Oavsett var på kurvan en medarbetare kan befinna sig, är detta något som är viktigt att jobba med. Det är ett jättebra tillfälle att testa på detta nu och sedan se till att hålla i det när ni är tillbaka igen på kontoret. Läs gärna mer om självledarskap här.

 

Skapa stabilitet genom rutiner

Det individuella mötet behövs för att bibehålla motivation, även om det sker digitalt. När medarbetare befinner sig i olika faser parallellt, blir det särskilt viktigt att diskutera, lyfta nuläge och hålla en kontinuerlig dialog. Genom en god mötesrutin med kontinuerlig återkoppling kan du som ledare skapa en stabilitet hos dina medarbetare. De medarbetare som befinner sig i de första faserna av förändringen, kan detta vara särskilt viktigt för eftersom tillvaron känns osäker och orolig. Har ni skapat en god mötesrutin nu, se till att hålla i detta även efter denna tid. När vardagen kommer tillbaka är det värt att hålla i de delar som fungerat extra bra. 

 

Fira framgångar

Kommunicera och uppmärksamma vart ni är på väg, hur långt ni kommit och fira framgångar organisationen, teamet eller specifika teammedlemmar lyckats med. Digitalt såklart – eller ett fåtal ute i den friska luften. Baserat på den fas som en medarbetare befinner sig i, kan framgångarna variera. En som är tidigt på förändringskurvan kanske bör uppmärksammas för att den har hittat ett metodiskt arbetssätt för att orientera sig i krisen, medan någon som kommit längre i kurvan behöver hyllas för en ny kreativ idé. Lägg därför in en tid i kalendern för att uppmärksamma inte bara fantastiska insatser utan även bra insatser!

 

Uppmuntra experiment och utveckling

Har ni lite extra tid över just nu? Då är det ett ypperligt tillfälle att lägga tid på att stanna upp och vara kreativ. Sätt ihop grupper som får jobba mot större utmaningar ni står inför och inte haft tid att fokusera på – använd tiden för att experimentera fram nya arbetssätt, metoder och innovationer som ni kan ha nytta av när hösten kommer. Detta är särskilt bra för de medarbetare som befinner sig i de sista faserna på förändringskurvan, de behöver få utlopp för sin kreativitet och vilja att ta sig framåt.

 

Fortsätt sätta mål

Detta är viktigt oavsett vilken fas du befinner dig på förändringskurvan – det är viktigt att planera framåt. Sätt stora eller små delmål för pågående, gamla eller helt nya projekt som banar vägen för er på ett individuellt plan men framför allt på ett organisatoriskt – så att ni är rustade och klara när denna tid är förbi!

Vill du veta mer om hur du kan motivera dina medarbetare i tider av förändring? Kontakta oss här!