Vad tar vi med oss från 2020? Med syfte att sprida kunskap och inspirera till att utveckla våra företag/organisationer samlar vi lärdomar från betydande företags- och HR-ledare. Först ut är Linus Wennerström, en sann inspiratör, som vi har förmånen att jobba med sedan 2018, med en interim HR-lösning.

Linus är CEO och medgrundare till Future Media Group som består av fyra bolag i Stockholm, Oslo och Norrköping. Gruppen har även investerat i och drivit upp en av Sveriges största privattandläkarkliniker och tillsammans är det drygt 300 anställda i koncernen som omsätter runt över en halv miljard kronor. De är snart 100 anställda i Sverige som är specialister på media, affärsutveckling och erbjuder högkvalitativa, nytänkande marknadsföringskoncept till olika bolag.

Vad är dina främsta lärdomar från 2020?

”Vi har alltid drivits av en stark kultur där gemenskap mellan kollegor är nyckeln till vår framgång.

I våras blev jag orolig och trodde inte att vi skulle kunna bibehålla vår starka gemenskap. Men vi har, som alla andra, varit tvungna att prova nya vägar och skapa nya rutiner. Mina främsta lärdomar är:

 

1. Vikten av strukturerad kommunikation

Något vi starkt har utvecklat är att säkerställa information ut i hela koncernen. Vi upprättade ny struktur med veckovisa koncernforum, med en tydlig agenda och obligatorisk närvaro. Information från ledningen som vi förutsatte kom ut innan pandemin har nu säkerställts att det når alla. Inget hamnar mellan stolarna.

Ett led i den strukturerade kommunikationen är att vi har individuella uppföljningar digitalt istället för fysiska möten, vilket har fungerat väldigt väl. Vi har också använt oss av digitala pulsmätningsverktyg ännu mer där vi mäter medarbetares engagemang och välmående. Detta har  gjort att jag upplever att vi har ökad koll på hur organisationen mår.

I och med pandemin så har vi i organisationen också börjat arbeta mer datadrivet, vilket har gjort att vi arbetar smartare och mer djupgående med KPI:er. Allt detta kommer vi ha stor nytta av när saker återgår till det ”normala”.

2. Effektivt arbete utanför kontoret

I våras var det ärligt talat svårt för vår säljorganisation. Men idag jobbar vi bättre än innan pandemin. Vi lade om vår kunskapsdelning i teamet och mötesfrekvensen har gått upp avsevärt. Vi ser en trend att det är enklare och snabbare till digitala möten, fler personer kan samlas enkelt och vägen till beslut är kortare.

När vi slöt upp tillsammans fick alla ett kortsiktigt why och syfte – då såg jag också en nytändning, extra mycket hos dom som varit med oss länge. Det var väldigt fint.

Detta stödjer min övertygelse att det är så viktigt med gemensamma mål. Trots denna fruktansvärda tid och det faktum att vi distanserade har vi som team och vi kommit närmre varandra närmre.

Känslan när vi tagit oss igenom detta kommer vara ovärderlig för vår gemenskap.

Jag saknar det fysiska mötena, det ser jag fram emot när pandemin är över – med ännu högre lust tack vare vår struktur för effektivitet och kommunikation. ”

Vi har förmånen att få jobbat med Linus och hans team med en HR-interim chef sedan 2018.

Så här säger CEO Linus Wennerström om vårt samarbete

”Sweden HR group teamet i sin helhet upplever jag som kompetent och proffsigt, och VD Nanette har en härlig energi och ett fantastiskt driv”.

”Det senaste vi gjort tillsammans med Sweden HR group är kulturarbetet, ledorden satte vi precis innan pandemin och de har varit ett väldigt bra verktyg för att kunna driva organisationen mot ett gemensamt mål”.

”I en så pass personberoende bransch som vi agerar i, är HR-perspektivet vitalt. Jag upplever att det är värdefullt att vi får en in-house-lösning genom Sweden HR Group. Vi får en senior HR-person som lär känna vår organisation på djupet och som dyker in och hjälper oss hands-on och strategiskt med olika delar som vi identifierat som viktiga ur ett HR-perspektiv. Det är som vi har en HR-business partner anställd, men med en dynamisk prissättning och avtalsform som gör att vi säkerställer att vi får det vi behöver just nu.”

Om Sweden HR Group

Med Sweden HR Groups HR-interimstjänst kan ni precis som Linus anlita en HR-chef. Vi skräddarsyr ett upplägg efter era behov just nu och vi kan enkelt växla upp eller ner över tid. Ni får en dedikerad HR-konsult till just ert företag samt tillgång till all den kunskap och erfarenhet som Sweden HR Group besitter.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att jobbat i HR- och chefsbefattningar (både strategiskt och operativt) vilket gör att vi snabbt tar oss in i verksamheten och levererar från dag ett. Vår breda kompetens och långa erfarenhet säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.