Tuffa tider leder lätt till oro i organisationen och det är inte ovanligt att rykten och spekulationer om eventuella besparingspaket och nedskärningar skapas. Det är nu medarbetarnas tillit till företaget och ledningen riskerar att sättas på prov. Samtidigt är det just graden av tillit som medarbetare och ledning hyser till varandra, som styr med vilket engagemang medarbetarna tar sig an företagets utmaningar. Så vad kan du som chef göra för att på bästa sätt förebygga tillitstapp?

lågkonjunktur organisationen

Great Place to Work genomförde år 2019 en av världens största studier av arbetsplatskultur. Den omfattade 3,4 miljoner medarbetare i 90 länder och visade att medarbetare över hela världen vill och behöver uppleva en och samma sak – tillit. De vill ha en arbetsplats där ledare står för och visar på trovärdighet, respekt och rättvisa.

Utmaning för ledningen i kristider

Det kan vara svårt för ledningen att fokusera på frågor som rör ledarskap, kultur och medarbetarengagemang när företaget står inför stora utmaningar. Istället är det vanligare att fokus primärt hamnar på frågor som rör lönsamhet och besparingar. Medarbetarnas tillit och engagemang har dock en direkt koppling till företagets lönsamhet. För när det blåser upp till storm, behöver företag medarbetare som kavlar upp ärmarna och som vill ta sig an företagets utmaningar.

5 tips till dig som chef

Att arbeta med tillit och engagemang, även i kristider, kräver inte några extraordinära insatser om man gör rätt och i rättan tid. Här följer därför några enkla och handfasta tips på vad du som chef kan göra för att förebygga tillitstapp och minskat medarbetarengagemang och i bästa fall – bygga en bro över lågkonjunkturen.

  1. Transparens. Detta är en av grundstenarna för att bygga tillit. Därför är information och kommunikation viktigare nu än någonsin. Var öppen med vad du som ledare gör och vad som sägs i ledningsgruppen. Allt i syfte att bespara medarbetarna så mycket oro och spekulationer som det går.
  2. Var lyhörd. Lika viktigt som att du berättar vad som händer, är att dina medarbetare känner sig hörda och sedda. Vad undrar de över, vad är de oroliga för? Många gånger tror vi att vi är tydliga i vår kommunikation, men lika ofta visar det sig att vi inte nått fram. Genom att lyssna på medarbetarna säkerställer du att den information du delar med dig av faktiskt möter medarbetarnas behov.
  3. Delaktighet – en viktig förutsättning att skapa och bibehålla engagemang. Se därför till att involvera dina medarbetare i att lösa era utmaningar. På detta sätt frigör du även din egen tid så att du kan fokusera mer på ditt viktiga ledarskap.
  4. Lyft varandra! I tuffa tider kan det lätt kännas som att inget man gör spelar någon roll. Att siffrorna pekar neråt hur hårt man än jobbar. Då är det lätt att tappa både suget och kämpaglöden. För att undvika detta är det viktigt att lyfta fram det som trots allt är bra. Att utan det hårda arbetet skulle siffrorna varit ännu sämre, ni skulle tappat fler kunder etc. Har ni inte nått budget men ändå slagit förra årets mål? Se till att uppskatta varandra för allt slit och lyft varandra till fortsatt stolthet och ork.
  5. Ta hjälp. Även om det kan vara både rätt och klokt att begränsa investeringar när siffrorna dalar, finns det vissa investeringar du inte har råd att vara utan. Om kunskap och erfarenhet av förändringsledning saknas, se till att ta hjälp.

Publicerad: 2020-01-23

Vill du veta mer?
Kontakta oss!