”Att vara en del av så vasst team och alltid ha tillgång till kloka kollegors kunskap, erfarenheter och tankar är ovärderligt! Det finns alltid någon i teamet som har erfarenhet om det är någon speciell utmaning som dyker upp.” 

Vilka är vi på Sweden HR Group? – genom en serie av konsultporträtt kommer du att lära känna oss bättre! Först ut är vår seniora HR-konsult Karolina Lilja med en mångårig bakgrund inom HR och ledarskap i organisationer som präglas av förändring, utveckling och kvalitet.

Vad jobbar du med just nu?

Jag arbetar just nu med att driva kultur- och organisationsutveckling hos ett par av våra kunder. Ett projekt inom detta, är att planera och driva ett ledarskapsprogram för samtliga chefer med personalansvar hos två av våra kundföretag. Detta gör jag tillsammans med kunden såväl som kollegorna på Sweden HR Group.

Utöver detta driver jag även diverse förändringsprojekt och omställningsprojekt hos andra organisationer. Jag har även ett operativt interimuppdrag på en internationell kund som outsourcat sin HR-funktion till Sweden HR Group. Hos den kunden jobbar jag tillsammans i ett team från Sweden HR Group, vilket innebär att vi är flera som arbetar med kunden men jag är kundens Point Of Contact och på plats som HR-chef för den svenska verksamheten. Jag undervisar även en del på både FEI och Blendow BG Institute, främst inom Talent Management, Strategisk HR och Employer Branding.

Vad är det mest spännande inom HR enligt dig?

Det som är så roligt med HR är att HR oftast är i brytpunkten på stora förändringar. Nu när vi är mitt i en stor pandemi och hela arbetsmarknaden är i förändring med nya arbetssätt, helt nya typer av utmaningar och förändrade krav på ledarskapet, så är HR:s roll mer intressant än någonsin. Det är en mycket utmanade men också spännande och intressant tid vi lever i just nu. Svensk arbetsmarknad tvingas anpassa sig i en snabbare takt än vi är vana vid och med det kommer krav på modernisering av många av de gamla invanda tankemönstren. Det kommer även med nya krav på reglerna – jag följer med spänning turerna kring moderniseringen av lagen om anställningsskydd.

Vad är det bästa med att jobba på Sweden HR Group?

Utan tvekan kombinationen av samarbete och utmaningar. Det finns så imponerande mycket kompetens i kollegorna på Sweden HR Group. Eftersom vi oftast arbetar i ett Sweden HR Group-team tillsammans i våra kunduppdrag så blir det många tillfällen att samarbeta och lära av varandra. Det finns alltid någon i teamet som har erfarenhet om det är någon speciell utmaning som dyker upp. Att vara en del av så vasst team och alltid ha tillgång till kloka kollegors kunskap, erfarenheter och tankar är ovärderligt. Förutom det så uppskattar jag variationen i uppdragen – att få arbeta både operativt och strategiskt, med både små och stora företag inom alla olika branscher.

Behöver du affärsnära HR-stöd?
Kontakta oss här!