Vi har haft ett intressant samtal med vår kund Francois Martelet, VD på Oasmia Pharmaceutical, ett läkemedelsbolag som utvecklar nya läkemedel och förbättrar sättet som intravenösa läkemedel tillförs på. Oasmia uppmärksammades nyligen för ett samarbete med Karolinska Institutet. Francois kommer senast från London och har en bakgrund som innefattar flertalet VD-roller. För ett år sedan, i mars 2020, tog han sig an sin nya roll som vd på Oasmia och påbörjade ett omfattande omstruktureringsarbete så fort han landade i Stockholm. Hur har det gått och hur har det varit att leda ett bolag under pandemin? Francois bjuder på sina insikter här:

(intervjun är översatt från engelska till svenska)
Francois Martelet Oasmia

”Vi har ett intensivt och händelserikt år bakom oss. Sedan jag började har vi genomfört en djupgående strategisk analys av bolaget och därefter implementerat ett omfattande effektiviseringsprogram. Vi har anställt många talangfulla personer och fått en ny ledning på plats.”

Lyckade rekryteringar trots pågående pandemi

”Jag är väldigt stolt över att vi lyckats attrahera så talangfulla personer, särskilt mitt under en pågående pandemi. Vi är idag ett starkt team med erfarna chefer och seniora forskare – som lockats till oss tack vare våra spännande utvecklingsprojekt. Utan dessa hade vi inte klarat av det som vi åstadkommit under året. Trots förändringarna i bolaget har vi bland annat ingått ett globalt samarbetsavtal för vår ledande produkt och påbörjat nya projekt.”

Vi skapade ett ”internal rotation program”

”Vi har som många andra bolag påverkats av pandemin. För oss har det bland annat inneburit försenade lanseringar. Men framförallt har det handlat om att hantera utmaningen att jobba på distans. Som ny på arbetet och på ett företag tar det alltid tid att bygga relationer. Det tar ännu mer tid att bygga tillit på distans. Vi skapade ett ”internal rotation program”, anpassat efter alla gällande riktlinjer, där alla haft full frihet att komma in till kontoret som de önskade.

Vad är du mest stolt över?

  • Vårt mångfacetterade och talangfulla team. Det är nyckeln till all framgång – även om du har de bästa produkterna på marknaden är det meningslöst utan rätt människor.
  • Att vi ingått samarbets- och licensavtal under denna tid.
  • Att vi skapat en solid strategi för tillväxt.
  • Men mest stolt är jag, och det gäller nog för alla hos oss – när patienter kan hjälpas av de läkemedel vi utvecklar.

Hur upplever du samarbetet med oss på Sweden HR Group?

”Mycket professionellt. I och med den pågående omstruktureringen av bolaget behövde jag ett HR-team – och ni tillför verkligen den kompetensen vi saknar. Snabbt och effektivt. ”

Vill du outsourca din HR-funktion, anlita en interim HR eller behöver du stöd i ett projekt? Vi skräddarsyr alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.