Skolvärlden har varit minst sagt omdiskuterad under pandemin. Sverige har varit en föregångare att hålla skolorna öppna. Hur leder man anställda, elever och föräldrar i en världskris? Vi har förmånen att jobba med Engelska Skolor och Förskolor och VD Dominique Roosen sedan flera år tillbaka och vi har nu reflekterat tillsammans om den senaste tiden. Ett imponerande arbete, hoppas att det inspirerar er läsare!

Dominique-Roosen-Eng-skolor-forskolor

”Sverige har varit föregångare för att hålla för- och grundskolorna öppna, vilket i det stora hela är bra. Stänger man ned kan det bli katastrofalt för en del barn och familjer. Vi har haft fokus på att vi vill ha öppet och att vi ska vara en trygg del i allas vardag, samt att vi vill bibehålla en hög nivå på undervisningen och ge eleverna det stöd de behöver i en säker miljö. Vi har gjort det vi har kunnat utifrån nästan kontinuerliga riskbedömningar. Att vi har lyckats hålla alla våra verksamheter öppna, med fortsatt kvalitativ undervisning och barnomsorg gör mig stolt över allas insatser.”

Hantera rädsla – en av de största utmaningarna 

”En stor utmaning har varit rädslan, speciellt i början av pandemin. Vi förväntas komma med svar som ledare, när allt är ett stort frågetecken. Vi har våra anställda, elever och föräldrars rädsla att hantera. Är föräldrar rädda är barnen rädda. Rädda och stressade personer yttrar sig på många olika sätt. Mitt fokus har varit att skapa trygghet med tydliga ramar – möta rädslan och skapa trygghet.”

Förändringen har gått imponerande snabbt hos oss

”Min främsta insikt är hur pass snabbt vi kan genomföra förändringar. Jag är imponerad av alla som jobbar här. Alla har tagit till sig och genomfört det som behövts. Det har varit och är krävande och stundvis jobbigt – men alla bidrar till en enighet mot samma mål – vi vill barnens och elevernas bästa. 

Jag har återigen kunnat se värdet i att ha en kompetent ledningsgrupp med olika personligheter och perspektiv. En ledningsgrupp som kan komplettera och utmana varandra är viktigt men som även med glädje delar med sig av erfarenheter och kunskaper.

Utvecklingen har varit lärorik och fantastiskt imponerande. Vi har en ny vardag som många andra. Vi växlar högstadieklasserna varannan vecka för att minska antal personer i lokalerna. Det flyter nu på och blivit en ny vardag. Vår digitala interna utveckling har gått otroligt fort.”

Kompetensutbyte på distans är inte ultimat för oss

”Det var extremt olyckligt att pandemin kom just nu när vi hade blivit fler enheter och hade planerat för ett ökat samarbete och lärande mellan våra skolor och förskolor. Det är svårare att digitalt göra observationer hos varandra. Och svårare att få utbyte mellan ledningsgrupper, som är nya för varandra. Men genom en gemensam vilja och engagemang har vi påbörjat bra samarbeten.  Digitala mötena är effektiva, men jag ser fram emot att kunna välja framöver mellan digitala och möten på plats. Nu är vi tvungna att hålla oss till digitala möten. 

Digitala möten eller undervisning kan ej ersätta känslan av tillhörighet och sammanhang.  Den direkta kommunikationen som är så viktig i våra verksamheter har minskats.

Personalen har slitit hårt. Jag har saknat möjlighet att kunna samlas vid t.ex. terminavslut för att visa uppskattning och kunna träffas.”

Våra beslut påverkar många människor – även familjens privata situation

”Vi har gjort enkäter om hur elever, lärare och föräldrar upplever distansundervisning, för att uppdatera oss hur de olika grupperna mår innan vi har fattat vissa beslut.  På våra högstadium har vi under en period infört distansundervisning varannan vecka för att bidra till minskad smittspridning, genom mindre tryck på transporter och mindre elever i lokalerna och i matsal.   

Det är många beslut som påverkar  många människor. Innan kunde vi förlita oss främst på skollagen. Nu tillkommer det många regelverk från olika myndigheter som Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten som regelbundet kommer med nya direktiv. Den privata situationen påverkas som t.ex. när elever ska vara i karantän. Jag har sett ett ökat behov av snabb information och snabba beslut.  

Tid för reflektion har inte alltid funnits och jag hoppas att vi får en förändring nu. Vi och hela samhället behöver vila upp oss efter denna period. Alla har blivit påverkade av pandemin och vi behöver ha ett perspektiv framåt.”

Vilka råd ger du dig själv i retrospektiv?

  • Ha tillit till sin egen och sina kollegors förmågor i en situation som denna. Bidra till ett lugn när det stormar.
  • Att lita på det sunda förnuftet och hålla sig väl informerad, samt att aldrig glömma vikten av en öppen och tydlig kommunikation. Vi eftersträvar öppenhet och direkt kommunikation. Med pandemin har den möjligheten minskat och det kan skapa oro. Ibland har vi mött starka reaktioner, beroende främst på oro, stress och osäkerhet. Samtidigt har vi upplevt mycket förståelse i en utmanande situation och vi jobbar tillsammans för att lösa situationer som uppstår.

Vad är du mest stolt över?

  • Att vi är en professionell och kompetent personalgrupp – den grupp vi har är kanonduktiga. Även om det varit en svår period så har vi ständigt letat efter bra lösningar. Skapat goda skol- och förskolemiljöer – häftigt att se engagemanget som finns.
  • Gjort den delvisa distansundervisningen till något som blev bra för så många genom att komplettera digital undervisning med individanpassade upplägg för elever med stödbehov. 
  • Vi gjort allt för att hålla öppet och hålla undervisningen igång.

Vad tycker du om samarbetet med oss på Sweden HR Group?

”Vårt samarbete har skapat ett stort värde. Ni har hjälpt oss att ta steget från idédriven till en mer professionell organisation. Hittat en förståelse för vad vi gör – vårt uppdrag. Ni är proffsiga, snabba och kunniga. Ni kommer in med kompetens och ett utifrånperspektiv som är så värdefullt. Det är tryggt att jobba med er och det blir ett positivt arbete.”

Vill du outsourca din HR-funktion, anlita en interim HR eller behöver du stöd i ett projekt? Vi skräddarsyr alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.