I februari 2020 klev Charlotte Darth på som VD på Binero Group med ett tydligt uppdrag – transformera verksamheten från webhotelleverantör till en molnleverantör för företagsmarknaden. En månad senare vet vi alla vad som hände – världen drabbades av en pandemi. Charlotte har en imponerande erfarenhet av förvärv, försäljning, marknadsföring och ledarskap på hög nivå i små och stora internationella företag, främst inom Tech och IT-branschen. Hon var tidigare VD för Readsoft Sverige AB, VD för Affecto AB och Vice President på CGI Sverige.

Hur har det varit att kliva på som ny VD och leda en transformation under denna minst sagt exceptionella tid? Vi är stolta över att få jobba med Charlotte och kunna dela med oss av hennes insikter som vi fick i ett reflekterande samtal. Med hopp om att nedan inspirerar dig som läsare.

2019 var Binero en webbhotellseverantör med 100 000 mindre kunder. Mitt uppdrag var att transformera Binero till en framåtlutad molntjänstleverantör för företagsmarknaden. Vi tog fram en ny strategi och affärsplan för omställningen av verksamheten 

I och med pandemin och de restriktioner som den innebar har vi fått utföra transformationen i stor utsträckning på distans. Inom Tech-branschen är vi trots allt vana att jobba i digitala kanaler – och personligen har jag jobbat i internationell bolag – så omställningen för oss har gått bra! 

Nya medarbetare som vi anställt under pandemin har vi inte kunnat träffat fysiskt under rekryteringsprocessen. En nyanställd kollega träffade jag första gången fysiskt häromveckan, hon sa ”Jag har antikroppar” och då gav jag henne en välkomstkram. Det var härligt!

Vikten av att vara transparent och inkluderande

I mitt ledarskap är transparens en av de viktigaste ingredienserna. Medarbetarna ska känna sig inkluderade i den plan vi har lagt. Detta har varit särskilt viktigt att fokusera på det senaste året, med tanke på att pandemin skapat restriktioner för hur vi samverkat och att det mesta av interaktionen har fått ske digitalt. För att skapa involvering och att se till att alla har information om vad som händer har vi under denna period startat med: 

  • Veckomöten för hela företaget med fokus på vad har hänt senaste veckan, vad gör vi framåt. Ibland har vi även en djupdykning – exempelvis vad våra Account Managers fått för feedback när de ute och träffar kunder och potentiella kunder. 
  • Vi använder videomöten där vi har olika rum som står öppna hela arbetsdagen som ”hangout rooms”. Det skapar känslan att man jobbar bredvid varandra! 
  • Vi är aktiva i ett chattverktyg och det fungerar väldigt bra, det är nästan som att sitta på kontoret och knacka kollegor på axeln. Vi har även skapat chattgrupper med våra kunder och på så sätt fått till bra kommunikation även med dem. 

Respektera olika individers ”ställtid”

Generellt när man jobbar med förändring är det viktigt att bygga tillit inom teamet, att alla känner förtroende för processen och är med på vilket resultat man vill åstadkomma. Det är viktigt att kunna svara på frågan vad förändringen innebär för varje enskild individ. Då kan du skapa ett lugn i organisationen, istället för den oro som kan följa av otydlig kommunikatition. Som ledare behöver man tänka på att människor har olika lång ”ställtid i en förändring, och att det är viktigt att anpassa processen och kommunikationen efter det.”

Vad skulle du ge dig själv för råd i retrospektiv?

  • Jag skulle vara ännu snabbare med att få upp regelbunden kommunikation med alla medarbetare.  
  • Hade jag vetat hur långdraget detta skulle bli hade jag tidigare sett till att skapa bättre arbetsmiljö på hemmaplan till alla. 
  • Vi skulle tidigare lagt mera krut på kunskapsutbyte mellan medarbetare och team.

Vad är du mest stolt över?

  • Att vi under dessa minst sagt ovanliga förhållanden ändå lyckats transformera Binero enligt vår plan, med en uppdaterat strategi, många nya medarbetare och ett mycket starkare kundfokus än tidigare. Vi har genomfört det vi ville.  
  • Mitt team – det är fantastiska människor – det har varit en exceptionell situation  och man får ha förståelse för att det inte har varit enkelt i alla lägen. Men vi har hjälpts åt och vi är ett riktigt bra team. 
  • Att våra medarbetare ser ett värde av att delta på veckomöten där vi får till regelbunden kommunikation om det som vi har för händerna. Det kan vara vilka insikter vi fått från kundkontakter, en nyanställd som delar sina reflektioner eller det senaste inom teknisk utveckling. Agendan varierar från vecka till vecka.

Såhär säger Charlotte Darth om samarbetet med Sweden HR Group

“Generellt sett – är man i förändring behöver man flexibilitetDå behövs den bästa av två världar – rörlighet, kostnadseffektivitet och superhög kompetens, vilket vi får av Sweden HR Group. Vi på Binero har en framgångsrik inställning hur vi förser bolaget med rätt kompetens – vissa anställer vi och vissa tar vi in som konsulter, som med HR.  

Jag fick tips om Sweden HR group via en god vän och jag är jättenöjd. Otroligt bra, flexibla, enkla att ha att göra med, proffsiga, snabba och har rätt kompetens för olika situationer. Det gör att vi får tillgång till den HR-kompetens vi behöver och jag brukar säga att  ”Vi har vår HR-avdelning utanför huset.” 

Vill du outsourca din HR-funktion, anlita en interim HR eller behöver du stöd i ett projekt? Vi skräddarsyr alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att jobbat i HR- och chefsbefattningar (både strategiskt och operativt) vilket gör att vi snabbt tar oss in i verksamheten och levererar från dag ett. Vår breda kompetens och långa erfarenhet säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar.