Cecilia Holmström klev på som ny VD för ÅWL Arkitekter i maj 2020, mitt under pågående pandemi. Hon har en imponerande bakgrund som arkitekt och hennes engagemang i samhällsfrågor råder det inget tvivel om – som ordförande i Sveriges Arkitekters hållbarhetsråd och referensgrupp till Regeringskansliet för minskad klimatpåverkan genom modernare byggen. Det är förmånligt att jobba med Cecilia och HR-chef Anna Månsson. I veckan hade vi ett inspirerande samtal om Cecilias insikter som hon fått hittills i sitt uppdrag – som ny VD under denna minst sagt exceptionella tid. Med hopp om att inspirera!

Nya verktyg för att kompensera för det mellanmänskliga

”När jag först lär känna en ny människa är jag van vid att kunna förlita mig både på det jag hör och det jag ser. Att använda fler sinnen för att fånga upp det subtila. Eller på spontana samtal vid kaffemaskinen. När möten nu istället sker högst planerat, och på distans fungerar inte det verktyget lika bra. Man får inte samma ögonkontakt eller kan inte läsa kroppsspråk på samma sätt via digitala möten. Inte heller har man småpratet innan eller efter möten där man kan avdramatisera samtal. Därför har jag i distansarbetet ofta känt ett behov av att hejda mig inför beslut och ageranden och låta tanken gro medan jag samlar in fler perspektiv från fler personer eller situationer. Lyssnat in fler berättelser. Jag har helt enkelt fått skapa mig nya verktyg. Det har givit mig en insikt i hur viktigt det faktiskt är med det mänskliga mötet och de subtila signaler våra sinnen fångar upp mellan människor.”

Förändringsledning på distans – en utmaning 

“Pandemin har för oss, precis som för så många andra inneburit förändringar vi måste agera på. Uppdrag som pausas. Kunder som ändrar fokus. Flera medarbetare då plötsligt saknar sysselsättning. Och så omställning till distansarbetet mitt i allt detta.

Som ny VD kom jag rakt in i att hantera denna pågående kris – och leda medarbetare och kollegor jag aldrig träffat mer än på distans. Vårt förändringsarbete för att ställa om till en ny verklighet handlade både om uppsägningar, omorganisation och nya arbetsmetoder i både uppdragen, i försäljning och internt.

Vi började förändringsarbetet på distans men insåg att vi behöver varandras energi för att orka, såväl som att vi behöver möta varandras oro och frågor för att inte fastna eller tappa kraften. Det blev en stor utmaning när man inte träffas. Därför gjorde vi om rutinerna så att vi kunde vara på kontoret i olika grupperingar, speciellt de som påverkades mest av vissa förändringar. Jag och ledningen ökade också vår närvaro. Det var viktigt för energin och gruppen växte av det.

Vi pratar ofta om hur man känner och agerar under förändring – att det är mänskligt att välja den enkla kända vägen, att känna oro. Och vikten av att se det, utan att fastna i den känslan – och istället våga blicka framåt.

Vi har också fokuserat på att det inte hänger på en individ – utan att vi som grupp tillsammans – ska göra förändringen.”

Det digitala arbetet – utmanande för samverkan, kreativitet och innovation

“Vårt yrke som arkitekter innebär en stor del samverkan, kreativitet och innovation – kreativa möten där man byter tankar – såväl som skissande med pennor. Vi behövde snabbt hitta digitala skissverktyg och använder oss av digitala workshopprogram för att utbyta idéer- men det är svårare att vara innovativ och kreativ när man inte möts.

Men det finns också positiva saker med det digitala. Våra gemensamma interna möten har blivit mer rättvisa när våra båda kontor är med på teams – på samma villkor. Vi kommer att fortsätta att ha företagsmöten på teams. Alla som är hemma eller på väg kan lyssna in och all information är anpassad efter skärm och spelas in.

Denna period har även bekräftat mina tidigare tankar om arkitektens roll i samhället. Vi arkitekter är med i beslutsfattande i tidiga skeden och företräder en okänd brukare av de utemiljöer, byggnader och städer vi skapar. I dessa tider, när vi ser utanförskap, segregation, unga som inte mår bra, klimatutmaningar – så blir det en stärkt dimension på vår roll. Vi behöver skapa värde för både kunden, brukaren men också företräda planeten med respekt för dess begränsningar.”

Stolthet över mitt team

“Jag är stolt över ledningsgruppen som finns idag, den har varit delvis ny, ingen har tidigare erfarenhet av krishantering, men den har trots det lyckats vara både mänsklig, handlingskraftig och modig och vuxit – tagit ansvar och stöttat varandra. Trygghet och tillit har funnits. Jag är tacksam över hur man har tagit emot mig som ny VD – det blir jag glad av att se.

Jag är också jättestolt över alla våra medarbetare som håller energin uppe och kämpar och hejar på varandra – det är väldigt fint att se. Vikten av kommunikation och samtal har blivit extremt mycket större på distans. Det krävs att medarbetare pratar och delar med sig av både hårda och mjuka tankar – fakta och reflektioner, digitala kramar, kritik och beröm. Och för att få till det behövs en grund av tillit. Nu ser jag ett år som börjat mycket bättre, trots fortsatt pandemi, och där vi ställt om för en ny verklighet och där vi kan ta upp pausade aktiviteter och har en helt ny framåtblick.”

Vad tycker Cecilia om samarbetet med oss på Sweden HR Group?

“Min uppfattning om Sweden HR group är de är tillgängliga, snabba, trevliga. Förtroendeingivande. Det finns en grund av tillit och förståelse som skapar trygghet – vilket gör att jag kan ställa alla typer av frågor.“

Vill du outsourca din HR-funktion, anlita en interim HR eller behöver du stöd i ett projekt? Vi skräddarsyr alltid en lösning efter ert unika behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte för att lyssna in era behov.

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.