Vad krävs egentligen för att en arbetsgrupp eller ett team ska fungera på ett optimalt sätt? Varför kan vissa grupper nå extraordinära resultat trots tuffa förutsättningar, medan andra gruppsammansättningar aldrig lyfter trots att teamet på pappret består av idel högpresterande individer?

arbetsgrupp

Svaret på frågan är förstås inte enkelt och som alla andra mellanmänskliga relationer finns kanske lika många svar som det finns människor. Google genomförde under två år en stor studie (Aristoteles) på 180 st teams, genomförde över 200 intervjuer och analyserade över 250 olika gruppattribut i jakten på svaret – vad är det som skapar en framgångsrik arbetsgrupp? Slutsatserna är tydliga. Tvärtemot den allmänna uppfattningen så styrs gruppens framgång inte av sammansättningen av olika personligheter, deras erfarenheter eller kompetenser.

Arbetsgruppen där människor trivs bäst

Den avgörande faktorn för de arbetsgrupper som fungerade mest optimalt visade sig istället vara hur individerna interagerar med varandra. I de grupper där personerna behandlar varandra med vänlighet och respekterar varandra, varandras åsikter och känslor samt lämnade utrymme för samtliga att komma till tals, visade sig vara de grupper där människor trivdes bäst och även nådde sina målsättningar i störst utsträckning.

Det vinnande konceptet är alltså psykologisk trygghet. Att skapa ett arbetslag och ett sammanhang där personerna vågar ta risker, delar med sig av både idéer och återkoppling, ställer en fråga och vet att de inte riskerar att bli ifrågasatt eller orättvist kritiserad – det är nyckeln till framgång. När medlemmarna i gruppen anstränger sig för att göra sig förstådda och även förstå sina kollegor, och dessutom är generösa med beröm och ger varandra äran för framgångarna – ja, då kan man nå de där extraordinära resultaten.

Fem nyckelområden* för att bygga de mest framgångsrika grupperna

 • Psykologisk trygghet
  Vågar alla i gruppen visa sig sårbara och vågar man ta risker utan att oroa sig för sociala repressalier?
 • Pålitlighet
  Kan teamet lita på att medlemmarna levererar kvalitet och på utsatt tid?
 • Struktur och tydlighet
  Finns struktur och tydlighet i målsättningar, roller och utförande?
 • Meningsfullhet
  Upplever alla i gruppen att det de arbetar med är viktigt och engagerande?
 • Inflytande
  Upplever gruppen att det arbete som utförs är värdeskapande och betydelsefullt för att uppnå förändring?

*identifierade av Google.

Publicerad 2019-11-29

Vill du veta mer om hur man bygger en välfungerande grupp?
Kontakta oss!