Har du hört om hjälp med ergonomiska arbetsplatser hemma, elsparkcykel-abonnemang, schyssta sjukvårdsförsäkringar eller betalade parkeringsplatser? Nu kommer nya erbjudanden från arbetsgivare i en tid där marknaden sakteliga vänder i en omställning ”post-Corona”.

Nu när vi ser att arbetsmarknaden till viss del börjar vända och allt fler börjar rekrytera igen är det hög tid för företag och organisationer att se över hur de kan attrahera rätt kandidater och behålla sina bästa nyckelpersoner.

Förutom praktiska och underlättande förmåner har tiden på hemmakontoret ökat andra värden som flexibla arbetstider, mer tid med familjen och fritidsaktiviteter. Tiden utanför arbetet värderas till och med högre än vad den gjorde innan hemarbetet.

Harvard Business Review har snappat upp det upptrappade behovet av work-life-balance och skriver tips i sin artikel riktad till arbetstagare hur de lättast hittar en ”familjevänlig arbetsgivare”. Aspekter som att prata med nuvarande såväl som tidigare medarbetare om hur de kan kombinera arbete och familjeliv såväl som hur mycket flexibilitet arbetsgivaren erbjuder lyfts som viktiga för att finna en work-life-balance.

Journalisten Parisa Amiri skriver på samma tema en artikel i SvD om hur lojaliteten mot arbetsgivaren kan påverkas när allt färre spenderar tid på arbetet och desto mer tid utanför arbetet och med familjen. Hon reflekterar då kring att år 2020 är året då anställda slutar vara lojala om det är på bekostnad av deras livskvalitet.

Så i en tid där många fortsatt kommer jobba helt eller delvis på distans ställer det höga krav på ledarskapet och företagskulturen för att skapa eller bibehålla ett högt medarbetarengagemang. Vilket därmed också blir en stor och viktig del i arbetsgivarerbjudandet.

Verktyg för att ta fram ditt företags Employer Brand

Enligt Sweden HR groups employer branding-process är det framförallt ett djupare nedstamp i Målgruppsanalysen och Employer Value Proposition som behövs just nu. Dels göra en gedigen målgruppsanalys och förstå vad målgruppen faktiskt behöver och vill ha för stanna, må bra och utvecklas. Dels forma ett erbjudande som passar denna målgrupp och kommunicera ut detta. Den vändande marknaden ställer dessutom krav på att företag att sticka ut från mängden bland alla olika erbjudanden som snurrar runt.

  • Identifiera affärsbehov
  • Identifiera drömmålgrupp
  • Förstå din målgrupp
  • Employer Value Proposition – ert arbetsgivarerbjudande
  • Paketera, anpassa retorik och kanaler
  • Aktivitetsplan
  • Nyckeltal och uppföljning
  • Utförande

Utifrån denna process kan vi avgöra om det är en elsparkcykel eller fler individuella möten med närmaste chef som är nyckeln för just er. För det är ändå så att oavsett om just ert företag drabbats av hårt av Corona eller inte så har det påverkat vår arbetsmarknad och det är därmed av stor vikt att säkerställa att ert employer brand går i linje med värderingarna och preferenser hos de medarbetare ni vill behålla och de potentiellt nya kollegor som ni vill locka till ert företag.

Behöver ni hjälp att ta fram ert unika arbetsgivarerbjudande?
Kontakta oss!