Jag har de senaste åren noterat hur interimsbranschen av kvalificerad HR-kompetens har förändrats till att likna rekryteringsbranschen. När våra branschkollegor får förfrågningar från kunder ser jag hur de ger sig ut i sina sociala kanaler sökandes efter rätt kandidat. Kunderna blir i sin tur försedda med ett antal CV:s att ta ställning till och de får träffa ett flertal kandidater för att sedan anlita en HR-interimskonsult.

Kunderna får därmed göra stora delar av urvalet och förarbetet själva i och med att de ögnar igenom CV:s och träffar kandidater för att välja rätt person för uppdraget. För kunderna innebär det här förfarandet även att det blir långa ledtider eftersom en hel rekryteringsprocess genomförs för en HR-interimskonsult.

Detta har gjort att det ibland råder en förvirring hos kunder såväl som hos mig själv – Vad är skillnaden mellan att rekrytera en HR-chef och anlita en HR-interimskonsult?

Jag ser inte att denna utveckling innebär ett mervärde för våra kunder, utan tvärtom. När ett företag vill anlita en HR-interimskonsult i ett uppdrag ser jag att detta förfarande ska gå snabbt där konsulten och interimstjänsten i stort bör innefatta mer än enbart en HR-konsult. Det ska vara mervärde för kunden att köpa ett interimsupplägg, jämfört med att anställa en HR-chef.

På Sweden HR Group erbjuder vi därför HR-interimstjänsten på ett sätt som gör att vi, förutom att leverera hög kompetens och erfarenhet, kan hålla en väldigt hög hastighet från förfrågan till lösning med minimal insats från kunden. Detta kan vi göra tack vare vårt starka interna team och tack vare vårt associerade nätverk av kompetenta konsulter där vi snabbt kan hitta rätt person för uppdraget. Vi gör inte om interimsförfrågan till en extern rekryteringsprocess.

Vi kan även erbjuda kunder mervärde utifrån att vi levererar mer än en HR-interimskonsult på plats. Jag ser att en interimslösning bör innebära att kunder får tillgång till en mer kvalificerad och erfaren interimskonsult än om de skulle rekrytera. Eftersom vi arbetar i team i våra uppdrag, får man som kund hos oss tillgång till ett helt HR-team, inte enbart en konsult på plats.

Arbetet i team möjliggör även att våra kunder kan ha brett innehåll i sin HR-interimstjänst från oss. Vi kan sköta operativa HR-uppgifter som personalhandböcker såväl som mer komplexa och strategiska utvecklingsinsatser, som exempelvis öka medarbetarengagemang. HR-interimstjänsten skräddarsys enligt kundens behov och det är ett smörgåsbord av hands-on tjänster såväl som utvecklingsinsatser.

I och med att vi jobbar i team, har vi även möjlighet att vara skalbara på kort varsel. Vi kan möta arbetstoppar och lugna perioder, vilket gör att vi sticker ut från den enskilde interimskonsulten och kan bidra till ännu mer värde.

Hastighet, hög kompetens och lång erfarenhet är och borde förbli interimsmarknadens ”raison-d’être” och vi på Sweden HR Group medverkar till att HR-interimsmarknaden fortsätter att utvecklas genom att erbjuda vårt sätt att se på HR-interim – En HR-partner som hjälper våra kunder att driva förändring, genom vår kunskap, erfarenhet, korta startsträcka och skalbara lösning.

Vill du outsourca din HR-funktion, anlita en interim HR eller behöver du stöd i ett projekt? Vi skräddarsyr alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att jobbat i HR- och chefsbefattningar (både strategiskt och operativt) vilket gör att vi snabbt tar oss in i verksamheten och levererar från dag ett. Vår breda kompetens och långa erfarenhet säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar.