Sweden HR group har bidragit med mycket bra resultat. Nu har vi på FMG en tydlig riktning gällande hur vi ska arbeta – samt vad vi ska göra för att uppnå våra mål. Vi har lagt grunden för all vår kommunikation i form av vårt EVP med tillhörande berättelser, samt identifierat många Employer Branding aktiviteter som vi ska utföra. Vi är redan i gång och arbetar med detta nu.

Stina HerrlinHead of Studio, FMG

Vi letade efter HR-experter med både bred och djup erfarenhet, för att kunna bolla allt från strategiska frågor till konkreta case. Det fann vi i Sweden HR group!

 

Anna GullstrandMentimeter

Vi har nu en tydlig och enkel uppdaterad HR strategi som är lätt att kommunicera och förstå. Det har skapats en tydligare riktning för de kommande åren med tillhörande aktiviteter i syfte att uppnå de satta målen.

 

Eleonor ÖhlanderHR Director (Nordic), Enento Group

Sweden HR group bidrar med kompetens som vi saknar och har påverkat hur vi arbetar med personalrelaterade frågor. De skapar mervärde för oss som bolag genom att leda oss och påverka oss att bli en bättre arbetsgivare genom att vi aktivt arbetar med personalens välmående.

 

Andreas ReimersCOO, Carnegie Fonder

Sweden HR Group ger personlig service. Bland annat genom snabb analys, återkoppling med förslag på åtgärder som gett chefer handledning och support i en bredda av frågeställningar som rör HR. Det finns flera olika specialister att tillgå som alla skapat förtroende. Vi har tillsammans genomfört flera utbildningar och workshop med såväl chefer som ledningsgrupp.

Maria VeerasamyVerkställande Direktör/ CEO Svenskt tenn