Sweden HR group har bidragit med mycket bra resultat. Nu har vi på FMG en tydlig riktning gällande hur vi ska arbeta – samt vad vi ska göra för att uppnå våra mål. Vi har lagt grunden för all vår kommunikation i form av vårt EVP med tillhörande berättelser, samt identifierat många Employer Branding aktiviteter som vi ska utföra. Vi är redan i gång och arbetar med detta nu.