Vi har nu en tydlig och enkel uppdaterad HR strategi som är lätt att kommunicera och förstå. Det har skapats en tydligare riktning för de kommande åren med tillhörande aktiviteter i syfte att uppnå de satta målen.