I år, 2020 rapporterar stiftelsen Allbright att jämställdheten backar på börsen. Andelen bolag utan kvinnor i ledningen ökar för första gången sedan den första rapporten släpptes 2011 och inga branscher som har en jämställd ledningsgrupp med 40% kvinnor. Utvecklingen mot jämställdhet går långsamt och till och med bakåt – trots att det har ett tveklöst värde för bolags prestation och resultat.

Att näringslivets yttersta makthavare väljer att schabbla bort chansen till framtida utveckling är obegripligt. Svenska bolagsägare framstår nu som undanglidande bakåtsträvare

Så skriver stiftelsen Allbright, som arbetar för jämställdhet och diversifiering i näringslivet, i sin höstrapport 2020 kring jämställdhetsläget inom svenska börsbolag. Det är tydligt i rapporten att jämställdheten inom börsnoterade bolag har stagnerat eller backat jämfört med tidigare år.

För ett år sedan konstaterade exempelvis Allbright att fastighetsbranschen blev Sveriges första jämställda bransch med 40% kvinnor i ledningsgrupperna. I år har utvecklingen vänt och det är numera ingen bransch som har det längre. Andelen bolag med jämställda ledningsgrupper finns givetvis, det är 19 procent av börsbolagen som har det, men denna andel är på samma nivå som 2019.

Utvecklingen har även stagnerat på andra områden. Endast var sjunde VD-rekrytering leder till en kvinna på posten och för tredje året i rad är endast en av tio VD:ar kvinna. Det lyfts också att bolag helt utan kvinnor i ledningsgruppen har ökat med en procentenhet, från 20 till 21 procent.

Allbright understryker att bolagsägare nu måste arbeta aktivt för jämställdhet – annars kommer det att få stora konsekvenser. De skriver: Att kvinnor och minoriteter hindras i sina karriärer är inte bara en tragedi för dem som blir utsatta. Det riskerar även att resultera i att den mest kompetenta inte hamnar på rätt plats. I förlängningen leder det till sämre organisationer och företag och ett svagare näringsliv”.

Även Dagens Industri och Jonas Jonsson har gjort en kartläggning över jämställdheten på Stockholmsbörsen där slutsatsen är tydlig – ägarna måste ta sitt ansvar och säkerställa jämställda ledningsgrupper. Enligt deras kartläggning är ledningsgruppen i 194 bolag är helt jämställda, 38 bolag är kvinnodominerade och hela 710 bolag är mansdominerade.

Revisionsföretaget EY har även ett index (SHE-index Powered by EY) kring svenska företags inkluderingsarbete där det i resultatet syns att männens perspektiv får stort utrymme att komma till tals och kvinnors perspektiv får mindre utrymme, vilket säkrar en fortsatt manlig norm i företagsvärlden.

Jämställdhetsläget ser mörkt ut bland Sveriges företag år 2020.

Jämställdhetens ljuspunkter

Det finns ett antal förebilder inom arbetet med jämställdhet. Allbright listar bolag i sin ”gröna lista”, bestående av jämställda företag och organisationer, som det går extra bra för på börsen. Företaget Kinnevik lyfts då de har 43 procent kvinnor i ledningsgruppen och 57 procent kvinnor i styrelsen. På toppen av den gröna listan finner vi Mekonomen och fastighetsbolaget Nyfosa som har jämställda ledningsgrupper, linjepositioner och i styrelseposter.

Att satsa på jämställdhet är inte bara en fråga om etik, moral och allas lika värde, utan det är också en fråga om långsiktig lönsamhet och överlevnad.

Det kan faktiskt vara jämställdheten som avgör vilka bolag som överlever i dagens snabbt föränderliga samhälle. Även om stiftelsen Allbright och Dagens Industri uppmanar bolagsägare att ta ansvar så ser vi att alla företagare kan arbeta aktivt för att säkerställa jämställdhet i sina organisationer – och det finns enkla medel att göra det med.

6 verktyg för att främja jämställdhet i din organisation

 • Lönekartläggning
  Ett lagkrav och för bolag med över tio anställda ska detta även dokumenteras. Gör ni denna kartläggning ordentligt hos er idag och håller ni er till aktivitetsplanen för att göra löneläget jämställt?
 • Likabehandlingsplan
  Ersätter den gamla jämställdhetsplanen, där alla bolag ska kartlägga och följa upp samtliga sju diskrimineringsgrunder.
 • Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner
  Utifrån likabehandlingsplanen och lönekartläggningen, bör ni även på individnivå följa upp och säkerställa att ni har rätt person på rätt plats – med rätt möjligheter och till rätt lönenivå.
 • Strategisk rekrytering– Säkerställ att företaget har en plan för vem som ska rekryteras vart och varför. Försök frångå gamla mönster och eventuella referensrekryteringar, som kan hämma mångfald generellt och när det kommer till kön.
 • Employer branding och talent management
  Sätt en strategi för att attrahera, utveckla och behålla bra personer. Även här gäller det att försöka se bortom sin partiskhet och ha strukturer som försäkrar att rätt personer vill börja och vara kvar i företaget, exempelvis kvinnor på en mansdominerad arbetsplats.
 • Företagskultur
  Ta fram värderingar och beteenden som är inkluderande för alla, män som kvinnor. Viktigt är givetvis att integrera värderingarna i samtliga processer, för att säkerställa att företaget och dess medarbetare lever efter dem på alla plan.

Vill du veta mer om hur du främjar jämställdhet på din arbetsplats?
Kontakta oss!