Vi hade just tagit oss igenom två år av pandemi, två år av oro för vår egen och våra näras hälsa. Två år av social distansering och två år av ovetskap om framtiden. Vi hade tagit oss igenom allt detta och kommit ut på andra sidan. Men innan vi riktigt han hämta andan drabbades vår del av världen av en ny kris där en potentiell eskalerad väpnad konflikt och en ny, tydligt polariserad världsordning plötsligt hängde över oss.

Tove_swedenhrgroup

Att som ledare hantera den oro som dessa världsomspännande kriser skapar har inte varit och är inte enkelt. Världens ledare har ett tungt ok på sina axlar. Överbefälhavare Micael Bydén pratade nyligen på ledarskapsgalan Chef 2022 om det spända världsläget och om vikten att som ledare tala klarspråk. Han pratade om vikten att inte skönmåla och att sätta ord på den svåra situation som man befinner sig i. Ett råd som enligt min mening är applicerbart även på mindre kriser och förändringssituationer – inte minst i företagsförvärv.

 

För förändringar kommer vi som ledare alltid att behöva gå igenom och hantera. Vare sig de skapas av plötsliga kriser, eller av genomtänkta, strukturerade processer och beslut. Det vi kan vara säkra på är att förändring kommer att väcka reaktioner hos de individer som påverkas av den. För trots att människan har en naturlig och unik förmåga att läsa av sin omgivning och anpassa sig till nya situationer är förmåga att anpassa sig inte det samma som att tycka om att anpassa sig. Att bli tvungen att förändra sitt beteende för att passa in i och hantera en ny situation möter på någon form av motstånd hos de flesta av oss. Även detta är något helt naturligt. Något som evolutionen har skapat åt oss för att vi ska sträva efter att hamna i situationer där vi känner igen oss, lätt kan se mönster och uppfatta tillvaron som säker och tydlig.

 

Därför är tydlighet från ledningens sida, precis som Micael Bydén säger, A och O i alla förändringsprocesser. Tydlighet i vad man vet men också tydlighet i vad man inte vet. Tydlighet, oavsett vad, kommer att minska motståndet till förändring avsevärt. Däremot, att skapa tydlighet är inte alltid lika enkelt som det låter. Framför allt inte när förändringen behöver gå fort, när det finns aspekter i en förändring som man inte kan kommunicera, eller när man faktiskt inte förstår att man står inför en förändring.

 

Vi upplever ofta att företag i en stark tillväxt glömmer bort att tillväxten i sig innebär en förändring för medarbetarna och där med att det behövs en tydlig plan för hur tillväxten ska hanteras utifrån ett people & culture perspektiv. Samma sak går att se i samband med företagsförvärv. Inför en sådan process gör man en nitisk genomlysning av de finansiella och juridiska aspekterna, men missar ofta helt att titta på hur sammanslagningen av två bolag kommer att påverka people & culture-områden. Så som målstyrning, kompetenskrav, ledarskapskultur och företagens värderingar och beteenden. Trots att det är förändring kopplat till just dessa områden som skapar störst motstånd hos medarbetarna.

 

För att lyckas med en lönsam och inte minst effektiv tillväxt, oavsett om den sker organiskt eller inte, är en av de viktigaste delarna att få med sig medarbetarna på förändringsresan.  Därför måste det finnas en tydlig plan och kommunikation kring hur people & culture frågorna ska hanteras.

Behöver du HR-stöd?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att prata mer om hur våra HR-konsulter kan hjälpa er organisation. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

    Om Sweden HR group

    Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

    Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

    Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

    Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.