HR-funktionen har under pandemin haft en central roll och i många företag och organisationer tagit en ledande roll vad gäller den snabba omställning som krisen krävt. Det har handlat om organisatorisk omstrukturering och handfast problemlösning kring arbetsformer, kriskommunikation, accelererad digitalisering, arbetsmiljö och hälsa. Men också att upprätthålla ”business as usual” vad gäller kärnprocesser som onboarding, performance management och kultur- och värdegrundsarbete men nu med helt eller delvis förändrade förutsättningar. Det har varit en utmaning som i många organisationer satt HR i fokus och synliggjort bredden i kompetens och ansvarsområden som aldrig förr. HRs roll i pandemin är att likna vid CFOs roll vid finanskrisen 2008.

Pandemipotential Nanette

Vi börjar närma oss slutet av pandemin och jag, Nanette Brink har sammanfattat 6 insikter som jag tror blir än mer viktiga i det efterlängtade post-corona landet för HR funktionens roll och fokus:

1. Helikopterperspektivet – HR som samordnande funktion

Covid-krisen har krävt tvärfunktionellt samarbete för att lösa akuta problem. HR, Kommunikation, Ekonomi, IT och operativ ledning har arbetat nära varandra, inte sällan med HR som samordnare. Helikopterperspektiv med kunskap om organisationens olika funktioner och hur dessa kan samverka och hitta synergier för att anta både strategiska och operativa utmaningar på ett effektivt sätt gör HR till en fortsatt viktig samordnande kraft – den rollen ska vi kliva fram och ta.

2. Digitalisering

Digitaliseringen av HR-relaterade processer gick under pandemin från att vara en punkt på utvecklingslistan till en realitet. Denna resa kommer fortsätta i högt tempo och HR kommer att ha en ledande roll i att genomföra digitalisering både vad gäller att leverera HR och att driva hållbara lösningar för ett digitaliserat arbetssätt.

3. Agilt arbetssätt

De digitala och flexibla arbetsformer som pandemin accelererat är här för att stanna. Nu krävs kompetens hos HR att förstå hur man organiserar och styr mer agilt. Att leda och driva mot resultat i en organisation med mer nätverksbaserat arbete, horisontella team med medarbetare som är fysiskt utspridda görs troligen inte bäst med traditionell hierarkisk styrning. Med en mer innovativ, flexibel och hållbar organisation som mål blir det centralt att ge förutsättningar för att utveckla team och individer mot ökat utrymme, flexibilitet och egenansvar för HUR uppgifter och problem ska lösas. De digitala verktygen blir nycklar för både arbetssätt och uppföljning liksom förmåga att hantera hybridledarskap.

4. Företagskultur och arbetsgivarvarumärke

I återhämtningen efter pandemin kommer vi i många branscher att se en utveckling mot blandade anställningsformer med större inslag av giggare, konsulter och tillfälligt anställda. Detta betyder dock inte att det långsiktiga arbetet med företagskulturen och arbetsgivarvarumärket minskar i betydelse. HR har en nyckelroll i att driva arbetet med att skapa en företagskultur som förmår attrahera den kompetens som krävs vid varje givet tillfälle såväl som att behålla nyckelkompetens långsiktigt.

5. Beteendevetarkompetens blir fortsatt central

HR har under pandemin tagit ett stort ansvar i sin klassiska roll som stödfunktion med medarbetarnas hälsa och välbefinnande i fokus. Vår beteendevetenskapliga kärnkompetens kommer att vara central även framåt för att skapa förutsättningar för psykologisk trygghet och tillhörighet i en omvärld med snabbt förändringstempo med nya digitala arbetsformer och en bredare flora av anställningsformer.

6. HR i styrelserummet

HR-kompetens i styrelserummet hör idag märkligt nog till ovanligheterna. En strategisk HR-partner har kompetens och vana att gå in med ett systemiskt perspektiv- att ha en övergripande bild av organisationens olika delar och intressen samt hur funktioner, processer och mål kan samordnas. Det gör HR till en viktig spelare och högst lämplig facilitator när det kommer till strategiskt förändringsarbete, kommunikation, dialog och samordning över gränser. Detta blir än mer centralt i post-corona-land, där organisationer behöver omforma och omprioritera affärsmål, anpassa organisationens storlek och struktur och ha förmåga till nytänkande kring erbjudandet i en värld där marknader och efterfrågan är under omvälvning.

Det är en spännande tid vi lever i – med hög pandemipotential för HR!

Vill du outsourca din HR-funktion, anlita en interim HR eller behöver du stöd i ett projekt? Vi skräddarsyr alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.