Vi på Sweden HR Group har en gedigen erfarenhet av stötta kunder i Employer Branding- arbete och har haft förmånen att arbeta med många olika spännande projekt inom detta område genom åren.

Employer Branding är en viktig del i det affärsdrivna HR-arbetet. För att vara framgångsrik i arbetet med arbetsgivarerbjudande och varumärke krävs både en strategi som bygger på bolagets affärs/verksamhetsplan och en operativ plan för genomförande. En lyckad Employer Branding händer inte av sig själv utan kräver en tydlig vision, mål samt uthållighet. Vi på Sweden HR group hjälper våra kunder att lyckas med detta.

swedenhrgroup_guide_employer brand

Vad är Employer Branding?

Employer Brand eller arbetsgivarvarumärke är olika uttryck för samma sak. Det är ett företags varumärke som arbetsgivare, hur vi uppfattas av medarbetare, före detta medarbetade och potentiella medarbetare. Employer Branding är företagets aktiva arbete med processen att bygga en identifierbar och unik arbetsgivaridentitet, som särskiljer det egna företaget gentemot konkurrenternas. Framgångsrika Employer Branding strategier förstärker arbetet med att attrahera och behålla personal genom att det ger ett löfte om arbetsgivarerbjudandet som är överlägset konkurrenternas. Syftet med Employer Branding är att vi som arbetsgivare ska lyckas särskilja oss på arbetsmarknaden och kunna presentera en positiv och attraktiv bild till potentiella och befintliga medarbetare. Erbjudandet måste vara sant, relevant, motiverande och konkurrenskraftigt.

Behöver ni stärka ert Employer Brand?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av att stärka företags Employer Brand. Lämna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

  Fördelarna med att arbeta med sitt Employer Brand

  Det finns många exempel på när Employer Branding-aktiviteter är ineffektiva. Ett vanligt misstag är att Employer Branding görs helt ad-hoc utan en medveten strategi, eller att vaumärket  och strategierna inte är anpassade till verksamheten eller till de målgrupper man vill attrahera och/eller behålla. En annan fälla är att man i sitt Employer Brand-arbete målar upp en bild av företaget som inte är sann. Allt detta blir hinder i maskineriet för att uppnå goda resultat.

  Employer Branding-arbete är mer affärskritiskt än någonsin. På en starkt konkurrensutsatt arbetsmarknad finns ett stort behov av att attrahera och behålla kvalificerade, medarbetare som adderar värde. Detta innebär att ett systematiskt och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning blir allt viktigare. När verksamheter möter svårigheter med sin kompetensförsörjning påverkas tillväxt- och konkurrensförmågan negativt.

   

  Fördelarna med lyckad Employer Branding är många, både för individen och för företaget. För företaget handlar det ytterst om att kunna vidareutveckla organisationen, affären och konkurrenskraften genom att på ett strategiskt sätt arbeta med sitt Employer Brand. För medarbetarna som jobbar på företaget lever vårt Employer Brand upp till förväntningarna om det känns sant, motiverande och autentiskt.

   

  Förutsättningar för att lyckas med sitt Employer Brand

  En av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas med Employer Branding-arbetet är att förstå vilka det riktar sig mot och varför. Det gäller att göra en gedigen målgruppsanalys – både vad det gäller ”interna” målgrupper som redan jobbar på bolaget och ”externa” målgrupper som ska attraheras att söka sig till vårt  företag. Det gäller att förstå och undersöka vad medarbetarna behöver och önskar för att stanna på bolaget. Vilka målgrupper finns inom bolaget? Vilka olika behov och förväntningar har de? Vad är viktigt för respektive målgrupp och hur kan man säkerställa att de stannar och fortsätter att utvecklas?

  När det kommer till de externa målgrupperna handlar det om att identifiera vilka målgrupper som är viktigast att attrahera. Det gäller att analysera vilka man vill nå och hur man ska nå dem. I vilka kanaler finns er drömmålgrupp? Är de med i särskilda facebook-grupper? Vilken typ av innehåll vill de se från en möjlig arbetsgivare? På så vis kan ni identifiera vilket innehåll ni ska producera, vad det ska syfta till och vem det ska nå. Säkerställ att ni lägger rätt resurser på rätt kanaler och rätt innehåll till rätt kandidater.

   

  Ytterligare en grundförutsättning för Employer Branding-arbetet är att identifiera vad som är unikt och hur vi uppfattas som arbetsgivare idag.

   

  Detta kan vi ta reda på genom att fråga befintliga, potentiella och tidigare medarbetare. Att exempelvis fråga vilken bild de sökande har av bolaget i samband med rekrytering samt att genomföra och analysera exitsamtal är bra sätt  att få grepp om hur vi uppfattas som arbetsgivare. Nästa steg kan sedan vara att göra en mer djupgående analys av hur vi som arbetsgivare uppfattas internt genom enkäter och workshops. Då får medarbetare ge exempel på varför de valt att jobba på just vårt företag och vad det är som upplevs unikt med bolaget jämfört med andra arbetsplatser. I dessa delar av processen kan det komma fram både önskvärda och icke-önskvärda uppfattningar om arbetsgivaren. Det gäller därför att verkligen ta vara på bilden som finns i dagsläget för att kunna fortsätta stärka och utveckla det positiva och eventuellt lägga en plan för hur vi kan förändra den icke-önskvärda bilden som finns av oss som arbetsgivare.

   

  Efter identifiering av ert Employer Brand och prioriterade målgrupper gäller det att få ut budskapet och operativt planera för och arbeta med aktiviteter för att nå ut till vår målgrupp av potentiella medarbetare. Med hjälp av våra ”interna” målgrupper går det att få förståelse för vilka kanaler som är effektiva. Om vi till exempel ska köpa annonsutrymme i någon specifik tidning och/eller om vi ska producera en video på till exempel en plattform som TikTok.

   

  Ytterligare en förutsättning för att lyckas med Employer Branding-arbetet är att involvera medarbetarna!

   

  Det är av yttersta vikt att medarbetare bidrar i kommunikationen för att arbetsgivarvarumärket ska kännas sant, motiverande och autentiskt. Det är även väldigt viktigt att kroka arm med Marknad & Kommunikationsansvarig/funktion i Employer Brand-arbetet. I den bästa av världar är ert Employer Brand helt i linje med hur ert varumärke uppfattas av kunder/konsumenter.  Oavsett är det viktigt att Marknadsfunktionen är involverad i arbetet. De bistår med kunskap om målgrupper, kanaler och är en strategisk viktig resurs i att etablera ett Employer Brand. Det gäller givetvis också att säkerställa att ett Employer Brand går i linje med varumärket i övrigt.

   

  Våra tips för att lyckas med ert Employer Brand arbete

  1. ”Börja alltid inifrån”

  Det är inte så svårt att skapa en snygg reklamfilm. Men ofta vill personer ha en bild av verkligheten och då behöver vi ha koll på just vår verklighet. Ett vanligt misstag är att frånkoppla HR/People & Culture från detta arbete – och då riskera att det blir något av ett ”luftslott”. Börja alltid inifrån företaget och ta reda på hur medarbetarna upplever företaget som arbetsgivare.

  Employer Brand behöver vara sant och förankrat i företagets verklighet – om inte så blir det svårt att hålla löftet till potentiella nya medarbetare. Om vi till exempel utlovar fantastiska utvecklingsmöjligheter på företaget, behöver vi kunna påvisa hur vi aktivt arbetar med detta och ge goda exempel på detta.

   

  2. ”Skapa medvetenhet”

  För att kunna skapa ett attraktivt Employer Brand behöver man som organisation vara medveten om VAD det är som gör ett företag till en potentiellt attraktiv arbetsgivare. Viktiga frågor att ställa är bland annat; Vad har vi att erbjuda potentiella medarbetare? Och vad är det som gör just vårt företag unikt? Varför väljer våra medarbetare att arbeta hos oss?

  När ert Employer Brand är identifierat och vi har definierat vår ambition kring vad vi önskar att det ska representera, så börjar arbetet med att skapa en plan för att uppnå detta. När det finns en medvetenhet kan Employer Branding strategierna anpassas så att det passar verksamheten och våra målgrupper på bästa sätt.

   

  3. ”Var tydlig – välj inte något klyschigt”

  Employer Brand ska utgå från företagets egna unika värderingar och kultur. Utmaningen kan ligga i att våga vara ärlig, tydlig och spetsig i sin kommunikation om vilka vi är – en nödvändighet  för att särskilja sig från andra arbetsgivare. Många arbetsgivare är idag alldeles för breda i sina målgruppsdefinitioner. Att våga smalna av dessa och bli tydliga med vilka potentiella medarbetare vi vill attrahera och rekrytera är något som kommer att underlätta.

   

  4. ”HR ♥︎ Marknadsföring och kommunikation”

  När det kommer till att attrahera personal, så är marknadskommunikation extremt viktigt. Genom ett tätt samarbete med Marknad/Kommunikationsfunktionen kan vi säkerställa att vi  använder  företagets kanaler och marknads-och kommunikationsresurser på det mest effektiva sättet.

   

  5. ”Var i framkant – arbeta proaktivt!”

  Den ökade konkurrensen om kompetens innebär att det kommer bli svårare att attrahera personal och att det kommer råda brist på tillgänglig personal. Framför allt vad gäller viss spetskompetens och inom vissa yrkesgrupper. Ju mer proaktiva vi kan vara i detta, både vad gäller att ha en tydlig vision kring det önskade läget och ha handlingskraft i att undanröja de hinder som uppstår – desto större möjlighet att lyckas.

   

  6. Se över ert EVP (Employer Value Proposition)”

  För att säkerställa framgång i Employer Branding-arbetet behöver vi även kontinuerligt se över erbjudandet som ju utgör i och förmedlar det centrala budskapet i ert varumärke. Arbetsgivarens erbjudande behöver innehålla attribut som inte bara är attraktiva. Utan även speglar de autentiska villkoren.

  På Sweden HR Group har vi gedigen erfarenhet av att stötta organisationer i sitt Employer branding arbete. Behöver ni kompletterande kompetens och/eller resurser till ditt befintliga HR-team eller behöver stöd i ett strategiskt projekt? Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter behov.

  Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

  Om Sweden HR group

  Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

  Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

  Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

  Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.