Det pratas friskt om reskill & upskill – men hur kommer vi framåt i kompetensbristfrågan? Kompetensbrist har varit ett ämne i ropet under lång tid. Inom vissa kompetensområden är läget mer kritiskt än inom andra och åsikterna i ämnet är många. Samtidigt pågår en annan viktig diskussion om hur vi, arbetsgivare och arbetstagare (vi är ju alla i samma båt), tillsammans tar ansvar för det ständiga lärandet för att hålla oss aktuella och möta en ständigt föränderlig omvärld.

Med tanke på att vi på den svenska arbetsmarknaden är medvetna om den kritiska kompetenssituationen och inte minst spår en än mer förändrad arbetsmarknad längre fram, kan man tycka att vi tillsammans borde kommit längre vad gäller väl spridda utvecklade format för vidareutbildning eller ren omskolning. Vi pratar ”upskill och reskill” men vad menar vi egentligen och hur får vi detta att de facto fungera praktiken och också få ett bredare genomslag?

Vi börjar se en allt snabbare växande klyfta mellan de organisationer som fått till strukturerade vanor för lärande i arbetsvardagen och de organisationer som inte har det. De senare blir helt enkelt omsprungna.

Vad menar vi då med dessa begrepp som vedertaget är på engelska då vi är många som tycker en välbeskrivande översättning på svenska saknas?

Upskill: Upskill innebär uppdatering och förädling av redan befintlig kompetens och erfarenhet du redan har
Reskill: Reskill handlar om att tillföra medarbetare helt ny kompetens.

Att omvärlden förändras i rasande takt är inget nytt. Forskning visar att hälften av de yrken, som vi känner till dem idag, fram till åren 2030-2035 kan komma att försvinna. Många yrken som inte försvinner kommer dock sannolikt förändras. I det moderna samhället ser vi ett antal trender som berör oss alla; digitalisering, globalisering, urbanisering och hållbarhet. Dessa har under en längre tid påverkat arbetssätt och krävt nya kompetenser. Utöver större trender som dessa behöver varje organisation vara på tå och bevaka den omvärld som påverkar just dem.

I arbetet med att se över sin kompetensförsörjning framåt så är det, parallellt med en organisatorisk omvärldsanalys för kompetensbehov framåt, klokt att börja i det ”lilla” och utgå från medarbetaren.

Vad pågår inom medarbetarens ansvarsområde? Särskilda förändringar att ta hänsyn till?
Får förändringarna konsekvens för medarbetarens arbetsuppgifter och roll?
Vad behöver medarbetaren lära sig för att möta förändringarna?

I den rådande debatten om den skriande kompetensbristen, lämnas man ofta med känslan att den knappt går att råda bot på. Det borde inte vara fallet. Mot bakgrund av människan som vetgirig varelse som vill utvecklas och kunna bidra tillsammans med en samhällsutveckling av organisationer som blir allt bättre på en strukturerad form för reskill och upskill bör detta innebära stora möjligheter för arbetsmarknaden framåt.

Hur gör ni i er organisation?

Behöver ni hjälp med att öka lärandet i vardagen i er organisation?

Vi är experter på HR & organisationsutveckling och anpassar en lösning med kompetensoptimering efter ert specifika behov. Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.