Outsourcad HR-funktion

Strategiskt HR-stöd med livsviktigt syfte.

hjärt-lungfonden hr-stöd

Om Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.

Idag dör fler människor av hjärt-kärlsjukdom än av något annat. Miljoner människor drabbas, lider och dör av sjukdom i hjärta, kärl och lungor. Unga, gamla. Alla kan drabbas. Men ingen ska behöva dö i förtid.

Det är den drömmen Hjärt-Lungfonden kämpar för varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har Hjärt-Lungfonden bidragit till forskning som bland annat förlängt livslängden med 12 extra år för den som drabbas av hjärtinfarkt och stöttat banbrytande genombrott som pacemakern.

 

Om uppdraget

Hjärt-lungfondens verksamhet hade ökat under många år och med den även organisationen. Det innebar att organisationen befann sig i ett skede där operationella HR-processer behövde formaliseras samtidigt som ett mer strategiskt arbete kring organisations-, kompetens- och ledarutveckling behövde göras för att kunna anpassa verksamheten till omvärldens förväntningar och behov.

Mot den bakgrunden har Sweden HR Group bistått Hjärt-lungfonden med kvalificerad HR-kompetens genom en HR-interimslösning som inneburit dedikerad konsulthjälp på plats ett par dagar i veckan och stöd på distans den övriga tiden.

 

”För Sweden HR group känns det mycket roligt och hedrande att få bistå en organisation, som verkar för ett livsviktigt syfte, med verksamhetsnära HR-arbete.”

Sanna Schönwell, HR-konsult

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR Group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.