Jag, Nanette Brink, älskar ordet pandemipotential – och kommer att fortsätta prata om det här i post-corona land (med respekt för att pandemin inte är över). Jag och min kollega Kristina Mörk pratade häromdagen om en spaning som gäller vårt eget ”skrå” – HR.

sweden-hr-group-pandemipotential

När jag tittar inåt på vårt eget ”HR-skrå” ser jag att genom den kris som pandemin inneburit så har HR som profession axlat en ledande roll i att snabbt ta fram nya lösningar och arbetssätt, hanterat de organisationsförändringar som varit nödvändiga och i många fall koordinerat internkommunikationen som intensifierats och varit så kritisk under pandemin. Pandemin har inneburit att HR har hamnat i centrum för den operativa problemlösningen. Förutom att många organisationer kastades in i akut ekonomisk krishantering med permitteringar och omstruktureringar som följd så har arbetsmiljöfrågorna varit kritiska och behövt hanteras i en helt ny kontext där lagar och riktlinjer utgår från pre-covid-läge och därför inte kunnat ge tydliga svar.

Den klassiska frågan om graden av tillit till medarbetares förmåga till självgående och eget ansvar kontra behovet av att följa upp och styra har varit på många ledningsgruppers bord under pandemin och inte sällan satt strålkastarljuset på att synen och värderingarna kan skilja sig diametralt runt ett ledningsgrupps bord i denna fråga. Här har HR faciliterat en strategisk viktig fråga för varje organisation som ska svara på frågan om vilken typ av kultur och ledarskap vi vill ha för att nå målen och vara attraktiva som arbetsgivare.

HR-frågorna hamnade helt enkelt i centrum och högst upp på agendan och i och med det har också många HR-chefer klivit fram på ett helt nytt sätt. Ansvaret för krishantering av medarbetar-operativa och inte minst internkommunikations-relaterade utmaningar som dök upp kopplat till pandemin har ställt stora krav på rollen som samordnare med övriga ledningsfunktioner som Ekonomi, IT och operativ ledning. Jag tycker att HRs roll under pandemin kan liknas vid en Inrikesminister med ansvar för civil krishantering.

När vi nu steg för steg går mot och ska forma det nya normala i post covid-världen, ska vi HR professionella verkligen ta vara på den plattform som vi har fått och framförallt tagit. Jag tänker att med de helikopterperspektiv och den tvärfunktionella kompetens som vi på HR har, är rollen som organisationens Inrikesminister något för VD:ar därute att bygga vidare på.

Vill ni outsourca er HR-funktion eller anlita en interim HR?

Behöver ni hjälp att identifiera vilken HR & People strategi ni behöver för att uppnå era verksamhetsmål. Och/eller genomföra (redan identifierade) strategiska HR och organisationsutvecklande insatser? Vi anpassar alltid en lösning efter behov.  

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.