HR Interim

Vi erbjuder möjligheten att hyra en HR chef på plats under en period av t.ex. omställning, omstrukturering och/eller tillfällig vakans. Vi jobbar alltid i team vilket innebär att våra uppdragsgivare har tillgång till hela vårt interna humankapital, inte ”bara” HR-konsulten som är på plats.

Våra HR-konsulter har stor erfarenhet av både operativa och strategiska insatser och bidrar från dag 1.

HR Strategy

Vi hjälper våra uppdragsgivare att genomföra förändringsarbeten inom samtliga delar inom organisationsutveckling, t.ex. ledningsgruppsutveckling och organisationsdesign, målstyrning, företags- och organisationskultur, strategisk kompetensförsörjning, HR hållbarhetsfrågor, Employer Branding, HR Due Dilligence. Vi får förändring att hända.

Vi hjälper HR-funktioner och/eller VD i framtagning och implementering av HR-strategi och leveransmodell anpassad till affärs- och verksamhetsplan.

HR Training

Sweden HR group erbjuder skräddarsydda HR-inriktade utbildningar för chefer och ledare, t.ex. chefens verktygslåda, målstyrning, företagskultur, rekryteringsteknik, arbetsmiljö- och arbetsrättsutbildning.

Vi utbildar och föreläser för HR-professionella genom våra utbildningspartners.

Vi har ett stort HR-nätverk och ordnar från tid till annan nätverksträffar för HR-chefer/ direktörer.

HR On Demand

HR On Demand är en VD- och chefsstödstjänst i operationellt HR-arbete. Det kan handla om arbetsrätt, kollektivavtal och förhandling, avtalsfrågor rörande anställningsvillkor, frågor kring uppsägning och/eller andra avslut etc.

Tjänsten är väldigt personlig och flexibel – den styrs helt av ert behov. Som uppdragsgivare har du kontakt med 1 person hos oss som lär känna företaget.