Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. I dag ryms äldreomsorg, förskola, ensamkommande flyktingbarn, neurologisk rehabilitering, asylmottagning, högskola, och människor med funktionsnedsättning inom verksamheten. Stora Sköndals vision är ett samhälle med en självklar plats för alla.

Stora Sköndals VD, Åsa Hallgren berättar om deras samarbete med Sweden HR group.