Efter sex månader i en pågående pandemi ligger rekommendationen om att jobba hemifrån kvar. Att fortsätta arbeta hemma eller att alternera arbetsplats mellan hem och kontor blir en större självklarhet för många företag och medarbetare. Många ställer sig frågan vem som egentligen bär arbetsmiljöansvaret vid hemarbete? Svaret på frågan är tydlig i lagstiftning men desto mer komplex att faktiskt verkställa.

person-using-silver-macbook-pro-3787297

Som så många uttryckt under de senaste sex månaderna så är det högst osannolikt att ”allt kommer bli precis som vanligt igen” så snart världens länder tillsammans fått kontroll över den eländiga Corona-pandemin.

När Folkhälsomyndigheten inför höstterminsstarten rekommenderade att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det, så var det många blandade känslor som uppstod bland landets kontorsarbetare. Många är vi som längtar tillbaka till det kollegiala samarbetet i ett och samma fysiska rum.

Visst har det överlag gått bra att arbeta på distans. Över förväntan till och med. Men efter månader av distansarbete har de där vardagliga, snabba, avstämningarna och temperaturmätningstillfällena försvunnit. Avsaknaden av detta visar hur värdefullt en stunds småprat vid kaffemaskinen kan vara för att snabbt lösa ett problem eller inte minst, fånga en kollegas mående. Lika många som längtar tillbaka till kontoret är de som upplever en bättre produktivitet och minskat stresspåslag genom att sitta hemma och således inte alls känner en större iver att träffa sina kolleger i verkliga livet. Oavsett vilket så kan vi nog konstatera att alternera arbetsplats kommer vara en större självklarhet från och med nu.

Det gamla kommer inte tillbaka igen. Om den digitala arbetsplatsen länge setts som ett komplement till den fysiska arbetsplatsen så har vi under det senaste halvåret tvingats lära oss att använda den. Varje organisation önskar naturligtvis ge sina medarbetare förutsättningar att prestera. Att ge medarbetarna möjlighet att välja arbetsplats kan vara en sådan förutsättning. Det ställer naturligtvis höga krav på ledarskap, medarbetarskap, tillit, att vi presterar och håller det vi lovat och inte minst intern så väl som extern kommunikation.

I kölvattnet av att leda en organisation med olika arbetsplatser kommer den mer formella frågeställningen om vem som faktiskt ansvarar för arbetsmiljön i en organisation med olika arbetsplatser?

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön, även vid hemarbete. Därmed har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa att arbetsmiljön är bra för sina medarbetare, vilket gäller den fysiska såväl som den psyko-sociala arbetsmiljön. Samtidigt beskriver lagen att arbetsgivare och medarbetare ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.

Vi ser därmed att vi såväl som många andra verksamheter under hösten kommer att fokusera på var/i vilken miljö och under vilka förutsättningar medarbetarna faktiskt kan prestera. Det senaste halvåret har vi lärt oss att vi kan klara oss utan kontoret (även om det är trevligt och bra att ha i många situationer), men vi kan inte klara oss utan vår digitala arbetsplats där vi har verktyg för samarbete och delning av kunskap. Vi kan därför inte längre utgå från den fysiska formen av en arbetsplats när vi talar om arbetsmiljö och det blir allt svårare för arbetsgivaren att säkerställa arbetsmiljön när medarbetarna är utspridda.

När Coronapandemin slog till blev fokus för arbetsgivarna att skydda från smitta. Nu, när vi ser att köksbordsarbetet i stor utsträckning kommer att fortsätta ställs den fysiska hemarbetsmiljön alltmer på sin spets. Hur säkerställer arbetsgivare en god fysisk så väl som god psykosocial arbetsmiljö hemma hos var och en av sina medarbetare? En minst sagt komplex frågeställning där en del organisationer ser för stora utmaningar i denna frågeställning och tydligt förmedlar att då fullgoda hemmakontor inte kan garanteras från arbetsgivarens sida så kan inte hemarbete beviljas. En inriktning som inte rimmar med det ”nya normala” och alternerande av arbetsplatser.

Med detta sagt ser vi även ett mjukare förhållningssätt till arbetsgivarens arbetsmiljöansvar även från Arbetsmiljöverket som lyfter vikten av en rimlig balans i arbetsmiljöansvaret mellan medarbetare själva och arbetsgivaren. Framåt krävs det därför en god dialog för att kunna alternera mellan arbetsplatser och tillsammans skapa en miljö där vi kan prestera och där vi mår bra.

Sanna Schönwell, HR-konsult på Sweden HR Group

Vill du veta mer om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid hemarbete?
Kontakta oss!